Nyhetsarkiv

Studie visar på koppling mellan stressade läkare och risk för misstag

Enligt en studie med ST-läkare, gjord vid en akutmottagning i USA, kan både förväntad stress i början av ett jourpass och faktiska nivåer av biologisk stress kopplas till en större risk att begå misstag. 

Studien, som har publicerats i BMJ Open, är en mindre pilotstudie i vilken 28 ST-läkare vid en akutmottagning i Detroit deltagit. Enligt ett pressmeddelande från Umeå universitet visar den bland annat ”att det finns en koppling mellan mängden inflammation i kroppen orsakad av biologisk stress under ett jourpass, antalet trauma- eller svårt sjuka patienter som läkaren tog emot under ett pass, och antalet nära missar rapporterade efter avslutat arbetspass”. Den visar också att det behövs fler studier om eventuella samband mellan biologisk stress och faktiska felbehandlingar.

Bengt Arnetz, som då studien genomfördes var gästprofessor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, säger i pressmeddelandet att det här är ”den första studien som undersökt både faktisk biologisk stress och egenskattad stress hos ST-läkare i relation till handledarnas utvärderingar av prestation i form av antal nära missar i tjänsten”.

Läkarna som deltog i studien fick inför sitt arbetspass själva uppskatta hur stressigt arbetspasset kommer att vara baserat på antalet svårt sjuka patientfall, och i efterhand uppskatta hur stressigt det var. Nivåer av faktisk biologisk stress testades också genom salivprov både före och efter arbetspasset. De kliniska prestationerna utvärderades genom handledarnas rapporter om antal incidenter där misstag nästan inträffat.

– I en tid då utmattningssyndrom är alltför vanligt bland vårdpersonal behövs mer forskning kring hur stress påverkar personalens förmåga att utföra sitt arbete i intensiva arbetsmiljöer med stort antal patienter och ett högt tempo. Nästa steg blir att utvidga studien, verifiera resultaten och studera faktiskt utfall i termer av avvikelser och felbehandlingar, säger Bengt Arnetz i pressmeddelandet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera