Nyhetsarkiv

Studie: Vårdsamordnare och internet-KBT är effektivt vid depression

Ny forskning visar att internetbaserad KBT vid depression är en väl fungerande metod inom primärvården. Nu finns även belägg för att en modell med vårdsamordnare i psykisk ohälsa, som ger patienter återkommande guidning, medför både mer välmående patienter och bättre kostnadseffektivitet.

Anna Holst, specialistläkare och vårdcentralchef inom Närhälsan i Göteborg, disputerade nyligen i allmänmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon har undersökt kostnadseffektiviteten vid kognitiv beteendeterapi, KBT, via internet. Vid sidan av det har hon även studerat funktionen vårdsamordnare för psykisk ohälsa på vårdcentral, vilket i praktiken är en specialistutbildad sjuksköterska som återkommande stöttar personer med depressioner. Vårdsamordnaren ser, enkelt uttryckt, till att patienternas vårdinsatser blir verklighet.

En central slutsats i avhandlingen är att KBT via nätet är ett bra alternativ till mer traditionell depressionsvård i primärvården, både vad gäller patienternas hälsa och kostnadseffektivitet.

– Jag trodde att det skulle vara mer kostnadseffektivt med KBT via internet än sedvanlig behandling, men det var det inte. Däremot är det jämförbart, säger Anna Holst.

– Det fanns patienter som tyckte att det var fantastiskt på alla sätt och vis med KBT på internet, medan andra ville ha mer dialog och mänsklig kontakt. Det här passar inte för alla, men för vissa är det värdeskapande.

Det finns en rad fördelar här. En stor fördel är kontinuitetsaspekten  – att patienten känner sig trygg.

Studien illustrerar även hur kontakter med särskild vårdsamordnare vid depression också är en bra metod som leder till snabbare tillfrisknande. Funktionen, som enligt Anna Holst är kostnadseffektiv, bidrar även till en betydligt tidigare återgång i arbete.

I undersökningen ingick, totalt sett, cirka 400 patienter med mild till medelsvår depression.

– Det finns en rad fördelar här. En stor fördel är kontinuitetsaspekten  – att patienten känner sig trygg, att man har en person som följer en och koordinerar de olika vårdinsatserna. Det ger ökad kvalitet i vården, säger Anna Holst.

Hon säger att resultaten kan ligga till grund för politiska beslut om depressionsvården, som utgör en stor del av vården som erbjuds i Sverige.

Vårdsamordnare kostar mer för vårdgivaren, men samtidigt är det en besparing för samhället.

– Vi ska öka den digitala vården. Men bara för att något är digitalt är det inte per se bra. Min studie visar att KBT på internet är ett bra komplement, men det är inte bra för alla. Den problematiseringen är viktig, säger Anna Holst.

– Sen handlar det om hur man väljer att rikta pengarna. Många nya behandlingsmetoder kostar mer för sjukvården. Vårdsamordnare kostar mer för vårdgivaren, men samtidigt är det en besparing för samhället.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera