Nyhetsarkiv

3R kan bli framtidens lösning

Inom fem år ska Stockholm, Skåne och Västra Götaland ha upphandlat och implementerat en ny gemensam IT-miljö. Det kommer att kosta flera miljarder. ”Vi har inget val” säger hälso- och sjukvårdsdirektören i VG-regionen.

Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen har gått samman under beteckningen 3R för att hitta en gemensam lösning för hälso- och sjukvårdens behov av en fungerande vårdinformationsmiljö.

– Vårdinformationsmiljö är alla IT-stöd vi använder för att sköta vårdens processer. Det stora är naturligtvis journalinformation, men det handlar också om till exempel beslutstöd och uppföljningsstöd, säger Ann Söderström (bilden), hälso- och sjukvårdsdirektör i VG-regionen och ordförande för 3R-samarbetets styrgrupp.

– Jag tror inte att behoven i Stockholm eller Skåne eller VG är så vitt skilda.

Ann Söderström säger att vårdens medarbetare vill ha helt enkelt är IT-system som verkligen är ett stöd i deras arbete.

– Idag är de en tidstjuv. Det allra mest irriterande kan vara att informationen finns men du hittar den inte eller når den inte för de organisatoriska gränserna även gäller informationen.

Allt i datorn

Hennes vision är att professionerna i vården ska ha all nödvändig information i sin dator.

– Och informationen ska presenteras på ett sätt så att du inte behöver sitta och leta. När du får in dina patietner så ska du kunna se den data du behöver. Du ska också ha tillgång till beslutsstöd, stöd för rekommenderad behandling och riktlinjer. Den information du matar in den ska också automatiskt kunna användas i uppföljningsarbete och kvalitetsregister.

Ann Söderström säger att det kan låta som en dröm men att det naturligtvis går att åstadkomma. De flesta patienter föreställer sig att det fungerar ungefär på det viset redan idag, att sjukhusen har tillgång till varandras journalanteckningar och att information om besök på vårdcentralen på sjukhuset.

Framtidens vårdinformationsmiljö ska även inkludera och vara ändamålsenlig för patienterna som ska kunna vara delaktiga i sin vård och behandling i högre grad än idag.

Ska tänka helt nytt

Tanken är att 3R går i bräschen med sitt arbete och att de övriga 18 landstingen sedan följer efter. Enligt Ann Söderström ska det då inte spela någon roll alls vilka IT-system som idag finns i de andra landstingen.

– Nej, det här ska inte bygga på vad vi har idag. Vi vill inte ha något som är aktuellt idag. Vi vill ha något som är aktuellt om fem år.
Monica Berglund, landstingsdirektör i Västmanland, är ordförande i landstingsdirektörsföreningen. Hon säger att man i föreningen har fullt förtroende för vad 3R-samabetet åstadkommer.

– De har ledartröjan och i det avseendet företräder de oss, säger Monica Berglund.

I samma riktning

I ett längre perspektiv siktar man alltså på en gemensam informationsmiljö för hela landet.

– Det är vår arbetshypotes. Vi ser behovet av att vi går i samma riktning Vi kan inte hålla på och ha olika lösningar överallt, säger Monica Berglund.

3R-samarbetets mål är en gemensam systemlösning, upphandlad och satt i drift före 2020.

Ann Söderström säger att gruppen har tittat en del på liknande processer i bland annat på grannländerna Danmark (som för drygt ett år sedan valde Epic som sitt vård-IT-system) och Finland, och att tidsplanen ligger inom möjligheternas gräns.

120.000 medarbetare ska få säga sitt

Första halvåret kommer att handla mycket om få igång en förvaltnings­organisation. Nästa steg är att de över 120 000 medarbetarna i de tre regionerna ska formulera vad de behöver istället för dagens ofta tekniskt föråldrade IT-stöd utan gemensam struktur. Och så ska patientrepresentanter också involveras i processen.

– Det är en jätteutmaning men det är ett arbete som varje region måste göra på hemmaplan. Titta på vårdens processer, vara med och diskutera, vara med och kravställa.

Ann Söderström säger att man tidigare inte har haft tillräckligt användarfokus när vid inköp av IT-system.

– Jag tror att om inte de som ska använda systemet får vara med och bestämma vilket system vi ska ha då blir det inte bra.
Meningen är alltså inte att regionerna själva ska utveckla sin egen vårdinformationsmiljö utan upphandla ett system som redan finns etablerat på marknaden.

– Efter kravställan måste vi se vilken leverantör som bäst kan tillfredsställa våra behov.

Blir man inte väldigt sårbar med en enda leverantör?

– Jo, men även om Sverige skulle ha ett system så är vi ändå en del av en global marknad, där det finns flera stora leverantörer.
Ann Söderström säger att det är en fördel med tre stora regioner som samarbetar vid den framtida upphandlingen, 3R-samabrbetet blir en stark part i förhållande industrin.

– Men vi vill inte gå direkt på och titta på vilka system som finns på marknaden utan titta på vad vi behöver för att stödja vårdprocesserna, få en bra arbetsmiljö och en säker vård för patienterna.

Det viktigaste menar Ann Söderström är att gå igenom hur man ska jobba i framtiden; Låta verksamheterna beskriva vad de vill ha. Arbetet med vårdinformationsmiljön handlar i grunden om verksamhets­utveckling.

– IT har hittills inte haft en tillräckligt framträdande plats i verksamhetsutvecklingen.

Lappa och laga går inte längre

Än så länge har man inte gjort någon kostnadskalkyl för hela arbetet fram till ny vårdinformationsmiljö.

– Men om man sneglar på grannländerna kan man säga att det rör sig om flera miljarder. Alternativet att fortsätta lappa och laga i våra gamla system finns inte, säger Ann Söderström.

Även verksamheternas personella resurser kommer att prövas.

– Vi vet alla att det är en pressad situation men det är ändå jätteviktigt att de som jobbar i vården måste vara med och forma det här systemet och en kritisk faktor är att få loss tid.

Ann Söderström återkommer till att det inte finns några alternativ.

– Om vi inte gör det här arbetet kommer vi fortsätta lägga tid på dåliga IT-system. Löser vi det problemen kommer vi på sikt att frigöra tid för med vårdnära arbete. Då kan det vara värt att avsätta resurser, även om det tar tid, för att få en bättre framtid.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera