Nyhetsarkiv

Stora skillnader i villkoren för nationella taxan och vårdvalet

Det visar den jämförelse som ordföranden i Svenska Privatläkarföreningen, Staffan Henriksson, gjort mellan nationella taxan (LOL, lagen om läkarvårdsersättning) och vårdval inom öppen specialiserad vård i Stockholm. Sammanställningen är gjord för Läkarförbundets vårdvalsgrupp, den så kallade VIS-gruppen.
Bägge systemen har både fördelar och nackdelar. Inom vårdvalet finns inget ersättningstak, å andra sidan bestämmer landstingen enväldigt regelverken.

Inom nationella taxan kan landstingen inte påverka grundförutsättningarna, men å andra sidan sätts ett ersättningstak för verksamheten.

Här är Staffan Henrikssons jämförelse, som han låtit Sjukhusläkaren publicera:

Vem bestämmer?

LOL: Lag som endast kan ändras av Sveriges riksdag. Landstingen kan inte påverka grundförutsättningarna.
Vårdval: Landstingen bestämmer enväldigt regelverken.

Ersättningen

LOL: Ersättningen förhandlas regelbundet mellan parterna. Maximalt ersättningstak. Möjlig kapacitet utnyttjas ej fullt ut.
Vårdval: Landstingen bestämmer enväldigt ersättningen utan förhandlingar. Inget ersättningstak. Större möjligheter att bedriva extensiv verksamhet.

Vikarier

LOL: Begränsade vikariemöjligheter.
Vårdval: Obegränsade vikariemöjligheter.

Kvalificerade åtgärder

LOL: Kvalificerade åtgärder begränsade och dåligt ersatta.
Vårdval: Massor av kvalificerade åtgärder som är bra ersatta. I princip går det att bedriva samma verksamhet som på sjukhusen med få undantag.

Medicinsk service

LOL: Medicinsk service som fri nyttighet för vårdgivaren.
Vårdval: Medicinsk service betalas av vårdgivaren. Kostnaden för medicinsk service oftast inbakad i grund­ersättningen, exempelvis lab. Men ersättningen för medicinsk service varierar mellan specialiteterna. I vissa fall erhålles tilläggsersättning.

Som ÖNH-specialist i vårdvalet kan man få schablonmässig tilläggsersättning för vissa radiologiska och klin fys-undersökningar. Som hudspecialist får man inget extra för dessa undersökningar.

Vem får ansluta sig?

LOL: Begränsade möjligheter till anslutning. Nyetablering tillåtes ej. Ersättningsetablering tillåten om ej Vårdval inom specialitén.
Vårdval: Öppet för alla som uppfyller villkoren.

Avtalsvillkor

LOL: Etablering och samverkansavtal med fysisk person.
Vårdval: Avtal med juridisk person.

Ersättningsnivåer öron-näsa-hals i Stockholm

LOL: Ersättning normalbesök ÖNH 754 kr. Ersättning särskilda åtgärder 1470-2620 kr.
Vårdval: Ersättning normalbesök ÖNH 775 kr. Ersättning särskilda åtgärder 1300-10000 kr.

Krav som ska uppfyllas i specialistvårdvalet i Stockholm, som inte finns i LOL:

1. Ekonomisk stabilitet och intyg från myndigheter.
2. Vårdgivaren måste rätta sig efter ändringar i Regelboken.
3. Ändrade ägarförhållanden måste godkännas av landstinget.
4. Vårdgivaren måste följa SLL:s policy och uppdragsguiden.
5. Vårdgivaren måste uppfylla vårdgarantin.
6. Handikappanpassade lokaler.
7. Medverka i kliniska prövningar.
8. Tillhandahålla kliniska utbildningsplatser.
9. IT utifrån SLL:s IT-ramverk.
10. Miljöcertifiering.

Krav som öron-näsa-hals måste uppfylla i vårdvalet

11. Tillgänglighet 5 dagar alla vardagar, 30 timmar i veckan. Får hänvisa till närbelägen vårdgivare inom samma specialitet vid sjukdom, semester, utbildning, politiskt eller fackligt uppdrag.
12. Minst tre års erfarenhet som specialist.
13. Operatör skall ha gjort minst 200 operationer vid start och sedan 200 operationer per år och minst 20 operationer av varje typ.
14. Rapportera till fem olika kvalitetsregister.
15. Kvalitetssäkring genom inrapportering en gång årligen avseende samtliga patienter enligt mall. Massor av uppgifter skall in.
16. Patientenkäter varje år.
17. Vite för bristande miljöarbete.
18. Vite för bristande inrapportering.
19. Patientavgiften skall återbetalas om väntetiden överstiger 30 minuter
20. Krav på e-tjänster, sammanlagt 21 stycken.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera