Nyhetsarkiv

Stora skillnader i nöjdhet med journalsystem

Skillnaderna i nöjdhet med de elektroniska journalsystemen mellan olika landsting och regioner inom Sverige är anmärkningsvärt stora. Att relevant information ska finnas tillgänglig, att den enkelt ska kunna delas med behörig vårdpersonal och att systemen stödjer läkaren i det kliniska arbetet är några av de faktorer som efterfrågas av läkare.

Vårdanalys har tidigare publicerat några av resultaten från International Health Policy Survey (IHP-undersökingen) 2015 men nu har man gjort en fördjupad analys av de faktorer som kan förklara framför allt skillnaderna i primärvårdsläkarnas nöjdhet.

Analysen visar att vissa grundläggande funktioner bör finnas på plats i systemen för att de ska fungera ändamålsenligt. Det handlar dels om att relevant vårdinformation ska finns tillgänglig för läkaren i mötet med patienten. Vårdinformationen ska också enkelt kunna delas med behörig vårdpersonal och systemen ska också stödja läkaren i det kliniska arbetet. Vidare bör läkaren ges förutsättningar att förstå och utnyttja systemens möjligheter. Detta bör ske genom utbildning samt även vid införandet av systemet. När journalsystemen fungerar ändamålsenligt kan läkarens arbete bli effektivare samtidigt som vården för patienten kan utföras på ett säkrare sätt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera