Nyhet

Stora mörkertal i regionernas siffror

Hur vanligt är det egentligen att läkare utsätts för hot och våld i arbetet? Vi frågade regionerna, som visade sig ha svårt att ge en tydlig bild. Men det görs en hel del för att förhindra att det sker.

Att det är svårt att få fram en rättvisande bild av hur vanligt det är med hot och våld mot läkare blir tydligt nästan oavsett var man tittar. Exempelvis visar Arbetsmiljöverkets statistik över antalet anmälda arbetsolyckor orsakat av hot och våld sammanlagt elva anmälningar som gäller yrkeskategorin ”specialistläkare” under åren 2017-2022.

Och när Sjukhusläkaren ber regionerna om statistik gällande just hot och våld mot läkare visar det sig att nästan hälften inte kan särskilja olika yrkeskategorier i siffrorna.

Läs mer: Så arbetar regionerna för att minska risken för hot och våld

Att mörkertalet är stort blir tydligt. Endast nio av de 26 svarande (i en del regioner har respektive sjukhusförvaltning svarat separat) uppger att de har statistik som går att dela in utifrån yrkeskategori. Resterande kan enbart uppge statistik för samtliga medarbetare.

Samtidigt lyfter en del regioner också svårigheten att få personalen att rapportera avvikelser om hot och våld.

Sjukhusläkaren frågade också vilka åtgärder man vidtagit inom respektive region de senaste fem åren för att minska risken för hot och/eller våld. Samtliga regioner svarar att de har en handlingsplan och/eller rutiner för hur man ska agera om en medarbetare utsätts för hot eller våld. Utöver det är ökad vaktnärvaro, fler larm, mer utbildning, möjlighet till låsning av lokaler (lock down) och att ha med perspektivet vid om- och nybyggnationer var några av de mest återkommande svaren.

När Läkarförbundet förra våren frågade sina medlemmar om de utsatts för hot och/eller våld de senaste tolv månaderna svarade 12 procent ja. Flest som utsatts för hot eller våld av en patient eller anhörig visade sig då finnas inom psykiatrin, följt av akutsjukvård och barn- och ungdomspsykiatrin.

Sett till var i karriären man befinner sig uppger fler AT-, BT- och ST-läkare samt underläkare att de utsatts jämfört med överläkare/specialister (11 procent).

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera