Nyhet

”Stora grupper har väntat orimligt länge”

Jenny Wingerstrand, verksamhetschef för ortopedi på SUS i Malmö, berättar att det har varit en mycket ansträngd situation på ortopeden i Malmö under våren – både när det gäller operationskapacitet och vårdplatser. 

Är det rimligt att någon förbereds för operation med fasta med mera under så många dagar utan att en operation blir av? Vad har ni för rutiner kring detta?

– Nej, det är inte bra. Vi gör prioriteringar varje dag, ofta flera gånger om dagen, och i samband med detta beslutar vi om en fastande patient kan äta igen under några timmar eller något dygn. Det finns särskilda rutiner för detta, i synnerhet för äldre och multisjuka patienter som är extra känsliga.

Hur ansträngd har  situationen på ortopeden i Malmö egentligen varit under våren?

– Vi har tillgång till runt hälften av den operationskapacitet vi skulle behöva för akut och elektiv verksamhet. Stora grupper som väntar på elektiv operation har väntat orimligt länge, och när det har varit som värst har akuta patienter fått vänta två, i vissa fall upp till tre veckor på operation. Många patienter kan vänta i hemmet, men väntandet i sig är ett stort lidande för patienterna.

Vilka insatser finns för att förbättra situationen?

– Både operationsavdelningarna och vi på ortopeden arbetar med långsiktiga lösningar som kompetens- och löneutvecklingsprogram inom ramen för det som kallas Magnet for Europe och Core curriculum. Vi arbetar mycket med utveckling av ett personcentrerat arbetssätt och till hösten kommer vi att öppna en ortogeriatrisk avdelning i samarbete med geriatriken. På kort sikt har vi stor hjälp av våra närliggande sjukhus som Ystad och Trelleborg som har en något bättre situation.

Patienten Johan blev transporterad ner med ambulansflyg från Gällivare för att regionen inte ville bekosta operationen där uppe – är detta ett vanligt tillvägagångssätt?

– Nej det är det inte. Jag känner inte till vad som hände i detta enskilda fall, men jag skulle inte säga att detta händer speciellt ofta. Vi försöker alltid hitta bästa lösningen ur patientens synvinkel.

Med facit i hand – hade det inte varit mer effektivt att regionen stod för kostnaden för en operation uppe i Gällivare istället?

– Utan att känna till vad som hände i detta fall, så skulle det sannolikt ha varit mycket mer effektivt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera