Nyhetsarkiv

Stora framsteg gör att fler behåller synen

Stefan Seregard, professor vid Karolinska Institutet och verksamhetschef vid S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm, blev färdig specialist i ögonsjukdomar och klinisk patologi 1991. Sedan dess har utvecklingen gått svindlande snabbt.

– Vi kan göra så oerhört mycket mer idag, mycket på grund av bättre möjligheter till diagnostik. Tekniken gör det möjligt att i detalj se igenom näthinnan och avbilda med hög upplösning, berättar han.

Men också på behandlingssidan har utvecklingen gått framåt. Ett exempel är åldersrelaterad makula­degeneration, åldersförändringar i gula fläcken, som är den vanligaste orsaken till blindhet i västvärlden. Men i och med det nya läkemedlet Lucentis som kom på marknaden 2007 kan många patienter nu behålla synen.

Bra men dyrt

Stefan Seregard menar att läkemedlet är imponerande och innebär en stor förbättring av patienternas livskvalitet.

– Med Lucentis kan vi både stabilisera och förbättra synen hos patienter som tidigare blev blinda. Baksidan är naturligtvis att läkemedlet både är dyrt och personalkrävande, konstaterar han.

Lucentis sprutas in i ögats glaskropp av en ögonläkare varannan månad. Varje dos kostar drygt 8.900 kronor. Hos 90-95 procent av patienterna stoppas sjukdomsförloppet upp efter ett års regelbunden behandling. Mellan 33 och 40 procent får också bättre syn visar en studie av SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

– Det varierar hur många injektioner patienterna behöver. I Stockholm ger vi i snitt sju injektioner per år, men rekordet för en patient är 28 injektioner, berättar Stefan Seregard.

Vissa landsting använder Avastin

Problemet är att det är svårt att i förväg veta vilka patienter som behöver många injektioner.

Landstinget i Stockholm har accepterat att betala för Lucentis vilket innebär kostnader på cirka 35-40 miljoner kronor per år. Men andra landsting har gjort andra bedömningar. I bland annat Blekinge har landstinget av ekonomiska skäl istället valt cancerläkemedlet Avastin som kostar 3.000 kronor per ampull, men som inte har formell evidens för gula fläcken utan primärt är ett läkemedel mot spridd tjocktarmscancer.

En anledning är en amerikansk studie som Sveriges Ögonläkarföreningen står bakom och som visar att Avastin är ett fullgott alternativ till Lucentis för behandling av fuktig maculadegeneration.

Ökad infektionsrisk

Ampullerna är dock tillverkade för intravenöst bruk och innehåller betydligt mer än vad som behövs för en injektion. Fördelas innehållet upp på flera injektioner kan kostnaden sänkas till en tusenlapp per injektion.

– Men det innebär samtidigt en ökad risk för infektioner, säger Stefan Seregard.

När det gäller operation av grå starr som är den absolut vanligaste operationen i Sverige har tekniken förbättrats bland annat genom att operationsöppningarna är mindre och antibiotikaprofylax gör att risken för infektioner minskat.

Mäta ögontrycket inte tillräckligt

Det gamla sättet att diagnosticera glaukom, grön starr, har varit att mäta ögontrycket. Professor Anders Heijel och hans forskargrupp, vid Lunds universitet och UMAS i Malmö, har i en omfattande studie på befolkningen i Skåne bekräftat att en sänkning av ögontrycket är viktigt för att minska sjukdomsprogress.

Problemet är att många individer har ett ögontryck som uppfattas vara i överkant utan glaukom, medan andra personer kan ha ett normalt ögontryck och ändå ha glaukom.

Mäter man bara ögontrycket riskerar friska personer därför att behandlas i onödan, samtidigt som man missar personer som verkligen har glaukom.

Resultaten från den skånska undersökningen har gjort att behandlingen idag är mer individanpassad. En datoriserad synfältsundersökning har utvecklats av Anders Heijl och medarbetare och den används i dag av flertalet glaukomspecialister. Det gör att man kan sätta in insatserna där de gör störst nytta genom att identifiera de patienter som har störst risk för progress av sin glaukomsjukdom.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera