Nyhetsarkiv

Stor skillnad på utbud och efterfrågan av kurser för ST

Vissa specialiteter har ett stort kursutbud – andra ett mer begränsat. Nu ger Socialstyrelsen förslag på hur myndigheten via SK-kurserna kan bidra till en långsiktig kompetensförsörjning av specialistläkare i en ny rapport.

– Det vi kommer fram till i rapporten är att både kursutbudet och efterfrågan av kurser för ST-läkare ser olika ut. Inom de specialitetsövergripande ämnena har landstingen och regionerna ett omfattande kursutbud som näst intill tillgodoser ST-läkarnas kursbehov. Inom de specialitetsspecifika ämnena är utbudet mer ojämlikt mellan de olika specialiteterna och där kan staten, via SK-kurserna, göra skillnad genom att bidra till att utjämna kursutbudet, säger Karin Alfredsson som är utredare på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och en av personerna bakom rapporten.

Utifrån kartläggningen av behoven anser Socialstyrelsen att statens medel bör användas för att i första hand finansiera specialitetsspecifika kurser, berättar hon och tillägger att något väldigt positivt som noterades i rapporten är att majoriteten av både landsting och specialistföreningar väljer att kvalitetsgranska sina kurser på något sätt.

– Vi ser dock en risk i det faktum att återväxten av kursgivare är svag, vilket påverkar Socialstyrelsens förmåga att upphandla kurser, men också påverkar kursutbudet i stort. Brist på kursgivare leder till brist på kurs, vilket i förlängningen bidrar till att utbildningstiden för ST-läkare riskerar att förlängas då de inte har möjlighet att komma in på rätt kurs vid rätt tid i utbildningen, säger Karin Alfredsson.

Många av de intressenter som Socialstyrelsen har involverat i arbetet påtalar betydelsen av att det finns tillgång till nationella kurser, både för kvalitetsaspekten och för att ST-läkarna ska ha möjlighet att skaffa sig professionella nätverk.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera