Nyhetsarkiv

Stor skillnad om du ordnar vården själv eller söker förhandstillstånd hos Försäkringskassan

Dina chanser att få ersättning ökar också visar Försäkringskassans statistik. (se sidan 8).

Söker du förhandstillstånd för vård i ett annat EU/EES-land, som landstingen vill att du ska göra, ställs högre krav för att du ska få ersättning.

Det beror på att då gäller andra regler än EG-rätten, som grundar sig på rätten till fri rörlighet för tjänster. Då prövas din ansökan mot om du kan få samma vård inom rimlig tid i Sverige ”med hänsyn till ditt sjukdomstillstånd”.

I praktiken har det hittills inneburit flera års väntan för 10.000-tals patienter och långt flera avslag på rätten till vård i andra EU/EES-länder.

Den enda fördelen med förhandstillstånd är att du slipper ligga ute med pengarna själv och vet att du ersätts fullt ut. Å andra sidan är EG-rätten som Sverige och Försäkringskassan tillämpar sedan 2004 kristallklar.

Har du rätt till vården i ditt hemlandsting så har du rätt till samma vård på vilken klinik som helst i ett EU/EES-land som är villig att ta emot dig och har rätt att få den ersatt av Försäkringskassan.
Det har ingen betydelse om det är en svår cancerbehandling, en vanlig höftledsoperation, en starroperation, eller någon mycket enklare åkomma. Din rätt till vård i vilket EU-land som helst gäller all vård, svår som enkel. Du har dessutom rätt till ersättning för undersökningar, vilket kan vara något att tänka på om du står i kö för en MR-undersökning.

Är du osäker så kräv svar av din läkare eller ta hjälp av någon av de få privata företag som insett dina rättigheter.

Som medborgare i Sverige har du tre möjligheter att få planerad vård i EU/EES-länder:

1. Du kan få en remiss från landstinget.
2. Du kan söka om ett förhandstillstånd hos Försäkringskassan.
3. Du kan skaffa vården själv enligt EG-fördragets artiklar 49 och 50 om fri rörlighet för tjäster.

Söker du förhandstillstånd ska följande vilkor vara uppfyllda enligt Försäkringskassan:

1. Du ska vara folkbokförd i Sverige.

2. Det ska vara möjligt att få vården i Sverige inom det allmänna sjukvårdssystemet.

3. Vården ska ges inom ramen för det allmänna sjukvårdssystemet i det land där vården utförs. Det kravet ställs inte om du söker vården själv enligt EG-rätten. Då har du rätt att få vård även av privata vårdgivare som inte har avtal med det allmänna sjukvårdssystemet.

4. En identisk eller lika effektiv behandling ska inte kunna ges inom normal väntetid i Sverige, med hänsyn till ditt hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp. Söker du själv vård i ett annat EU-land ställs inga sådana krav. Då har väntetider ingen betydelse.

Söker du vård enligt EG-rätten ska följande krav uppfyllas för att du ska få ersättning från Försäkringskassan:

1. Du skulle fått motsvarande vård inom ditt hemlandsting eller genom att ditt hemlandsting remitterat dig till ett annat landsting.
2. Den vårdmetod som används utomlands ska vara identisk eller i flera avseenden överensstämma med en behandling som används inom det svenska allmänna sjukvårdssystemet. Om vårdmetoden inte är identisk, men överensstämmer i flera avseenden, ska den del av vårdmetoden som inte är identisk ha använts av den utländska vårdigivaren under några års tid, samt ha beskrivits i vetenskaplig medicinsk litteratur.

I Försäkringskassans vägledning för ersättning för vård i annat EU/EES-land står det sammanfattningsvis att ”Försäkringskassan ska bevilja ersättning i efterhand för vård i annat EU/EES-land när huvudsakligen samma vård ges i Sverige”.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera