Nyhetsarkiv

Stor ökning av antalet unga läkare som vill lämna vården

En tredjedel av de som har svarat på Sveriges yngre läkares förenings enkät överväger att byta bransch inom de närmsta åren – en fördubbling på mindre än ett år.

– Det är förskräckligt, säger Madeleine Liljegren, ordförande för Sylf.

Sveriges yngre läkares förening, Sylf, ser flera orsaker till att var tredje yngre läkare, som har svarat på enkäten som konsultföretaget WSP Advisory har genomfört, starkt funderar på att byta yrke, däribland låga löner, brist på AT-platser och stress. För mindre än ett år sedan var antalet som ville lämna yrket hälften så stort.

Enligt Madeleine Liljegren, ordförande för Sylf, finns en påtaglig risk att unga läkare bränner ut sig och bli sjukskrivna, men även att patienterna drabbas.

– Det är förskräckligt att så många funderar på att hoppa av. Det här är ett oförsvarligt slöseri med samhällets resurser. Vi ser att folk inte orkar. Arbetsmiljön är alldeles för dålig, säger hon.

Resultaten i rapporten påverkas också av att många som har svarat på enkäten ännu inte har gjort sin allmäntjänstgöring och har oreglerade tjänster. Både personer som har gjort sin AT-tjänst och personer som inte har gjort den är representerade i undersökningen.

Karin Båtelson, förste vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande för Sjukhusläkarna, säger att det är alarmerande att många yngre läkare funderar på att välja bort hälso- och sjukvården.

Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna. Foto: Adam Öhman

– När du vikarierar innan AT-tjänstgöringen har du dålig lön, ingen handledning och ingen struktur. Det är osäkra anställningsförhållanden. Du utsätts för en alldeles för stor press. Vi måste få ordning på antalet AT-platser för dem som väntar, säger hon.

– När det gäller de som har fått AT och ST, som överväger att sluta, handlar det om strukturen i vården. Vi måste få bättre lokala chefer, bättre kollegial feedback och samarbete, fler vårdplatser och fortbildning.

Det tog i genomsnitt mer än tio månader för nyutbildade läkare att få sin AT-tjänst, enligt rapporten. Det kan jämföras med sju månader för tio år sedan. I dag tar det i snitt 31 månader från examen till legitimation.

Det som är mest graverande är att man inte har tid för varandra. Theodor Lav, Sveriges läkarförbund student

– Rapportens resultat är inte förvånande. Vi har haft den här utvecklingen länge, men det vi ser i dag är ohållbart. Det är bedrövligt, säger Theodor Lav, ordförande för Sveriges läkarförbund student.

– Det som är mest graverande är att man inte har tid för varandra. Men det finns även andra komponenter, där dålig lön är en av dem.

Marie Morell (M), ordförande för Sveriges kommuner och landstings Sjukvårdsdelegation, säger att hon är bekymrad att folk inte vill arbeta kvar i branschen, men hon gissar samtidigt att motsvarande enkäter i andra branscher, exempelvis bland lärare, hade gett liknande resultat.

– Vi som politiker måste kliva in mer i arbetsgivarrollen. Jag upplever att hälso- och sjukvården på något sätt lever kvar i föreställningen att man tror att folk som kommer från universiteten är färdiga och klara. Alla ska få en bra väg in i yrket, säger hon.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera