Nyhetsarkiv

”Stoppa all nyutveckling av TakeCare”

Det menar den analyskommission som granskat de två driftsstopp som under juni inträffade i journalsystemet TakeCare, som används bland annat av större delen av sjukvården i Stockholms län och på Gotland.

Analyskommissionen konstaterar att den direkta orsaken var ett fel i operativsystemet, men att effekterna förvärrades av andra tekniska brister och eftersatt uppdatering.

I rapporten sägs att all nyutveckling av TakeCare tills vidare bör stoppas till förmån för förbättrad driftssäkerhet. Kommissionen rekommenderar också omgående arbeten för att korta åter­startstiden.

Analyskommissionen har tillsatts av journalanvändarnas organisation CSTC, Centrum Samverkan TakeCare, och rapporterar till landstingsdirektören Toivo Heinso och styrelsen för CSTC.

I delrapporten föreslås flera ytterligare åtgärder, på både kort och lång sikt. Till de kortsiktiga hör att förbättra de funktioner som gör att tidigare anteckningar i journalerna kan läsas även om det har inträffat fel som gör att nya anteckningar inte kan föras in. Åtkomst till den så kallade läskopian är synnerligen viktig ur patientsäkerhetssynpunkt, menar man.

Analyskommissionen gör dock bedömningen i rapporten att de åtgärder som vidtogs efter det andra stoppet är tillräckliga för att minimera risken för ett nytt stopp, men chefläkarna i TakeCares policygrupp har ändå gemensamt anmält driftavbrotten enligt Lex Maria.

Kommissionen ska leverera en slutrapport under början av hösten.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera