Nyhetsarkiv

Stockholmsfack vill ha undantag för cancerprov

– Det är klart vi vill ha öppenhet men patienter ska inte kunna få sin cancerdiagnos via nätet, det kan inte vara rätt.

Johan Styrud

Det säger Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening och överläkare på Kirurgkliniken på Danderyds sjukhus i Stockholm, inför att Stockholm ska lansera journal via nätet under året.

Den första februari ska läkarföreningen få det möte till stånd med Stockholms läns landstings politiker och tjänstemän, som man, enligt Johan Styrud, länge strävat efter. Då ska inledande diskussioner om utformningen av webbtjänsten diskuteras.

Stockholmspolitikerna har som mål att ge patienterna tillgång även till osignerade anteckningar.

– Det är självklart att du ska kunna läsa dina journalanteckningar, hur doktorn bedömt din sjukhistoria och så. Vi vill inte dölja någonting, säger Johan Styrud.

Men läkarfacket har ett viktigt förbehåll:

– För patologsvar måste det finnas ett tidsfönster, man ska inte behöva få besked om att man har cancer på det sättet, säger Johan Styrud.

Men om man beställer ut journalen i pappersform får man ju se allt, vad är skillnaden?

– På sjukhuset är tanken att man tittar igenom allt innan man lämnar ut journalen. Patologsvar och annat som lämnas ut har då gått genom en doktor innan de lämnas ut.

Inte ens i Uppsala, som gått längst i öppenhet i patientjournalen på nätet, syns patologsvaren omedelbart. Den lilla fördröjning som uppstår, beror på tekniken i journalsystemet Cosmic som kräver att patologsvar förs över till journalen i efterhand. I Take Care, som används i Stockholm, lägger patologen in resultatet direkt i journalen, förklarar Johan Styrud.

Att det finns cancerpatienter som föredrar att kunna ta del av sina provsvar direkt på nätet, enligt en studie i Uppsala, förändrar inte Johan Styruds inställning, säger han, efter att ha övervägt tanken.

– Jag tycker att alla patologsvar ska gå genom en doktor först, det håller jag på. Bra eller dåliga besked ska ges i sitt sammanhang.

Betyder det då att du och Läkarföreningen kommer att driva att stockholmarna bara ska få tillgång till signerade anteckningar i e-journalen?

– Nej, det kommer vi inte att göra. Vi ser egentligen ingen skillnad mellan signerat och osignerat, det är ett otympligt system. Men det tekniska problemet för patologsvar måste lösas så det finns ett litet tidsfönster, som i Cosmic. Landstinget vill väl inte lägga ned pengar på det, men det måste det göra.

Hur ser du på patientens ansvar för att läsa eller inte läsa sin journal via nätet?

– Det är en svår fråga. Å ena sidan ska sjukvården inte lägga över ansvaret på patienten, å andra sidan har patienten ansvar för sin egen kropp. Det är en jättesvår fråga som jag inte har något bra svar på.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera