Nyhetsarkiv

Stockholms intensivvård ”Fia med knuff”

I augusti 1996 dog Mats Wallins far efter att ha flyttas fram och tillbaka mellan centralintensiven, vårdavdelningar och thoraxintensiven på Karolinska sjukhuset.

På grund av förflyttningarna missförstods en lungröntgenbild och hans far fick felaktig behandling och lungblödning som gjorde att han avled av blodförgiftning.

– Mats Wallin, som då arbetade som narkosläkare på Karolinska sjukhuset, har idag tagit konekvensen av sin syn på hur vården bedrivs och går inte längre jour på Intensiven. Han arbetar nu istället med tryckkammarmedicin och 50 procent med forskning och utvecklingsarbete.

– Det har inte blivit någon förbättring. Titt som tätt ser vi patienter som far illa och dör, speciellt på de sjukhus där man bedriver högspecialiserad vård och trycket är högt, säger Mats Wallin.

Han är mycket kritisk till att svårt sjuka människor transporteras fram och tillbaka mellan vårdavdelningar och sjukhus.
– Det är en farlig verksamhet att flytta folk. Den kunskap du har kring en patient kan du aldrig riktigt förmedla i en text på en journalhandling eller ett laboratoriesvar. Som behandlande läkare har du mycket i huvudet som inte är dokumenterat.

Du kan likna det vid bilkörning. Känner du vägen kör du bättre. Kör du bara efter karta blir det svårt.
Mats Wallin tycker att sjukvårdsbyråkraterna talar med kluven tunga när de hävdar att bristen på intensivvårdsplatser beror på problem att få tag på personal.

– Personalbristen är en medveten besparing, man har inte velat betala intensivvårdssköterskorna konkurrenskraftiga löner, så de har gått till andra ställen.
Hade alla utbildade intensivvårdssjuksköterskor fått bättre löner hade man inte haft problemet. Nu går sköterskorna till läkemedelsindustrin istället. Man kan skylla på personalbrist, men personalbrist får man inte om man betalar vad sjuksköterskorna är värda.

Mats Wallin har läst den nyligen släppta rapporten om Stockholms intensivvård och saknar en internationell jämförelse.
– Jag tycker att det är fel att acceptera 98 procents beläggning. Vissa säger att intensivvården alltid kommer att vara full, men det är den faktiskt inte i mellaneuropa, där har man 75-80 procentiga beläggningar. Man anser det rimligt att kunna ta emot en trafikolycka och lägga in tre-fyra stycken skadade med en gång.

– Vi kan fortfarande inte ta hand om en hel familj om en minibuss krockar, säger Mats Wallin.

Mats Wallin vill lägga ner landstingen eftersom han menar att det måste finnas ett systemfel när vi i Sverige betalar mer för sjukvård och sjukförsäkring än man gör i exempelvis Tyskland, men får mindre för pengarna.

– I Tyskland betalar man cirka 14 procent av lönen till sjukvård och sjukförsäkring. För det det har man fram till idag fått läkemedel nästan gratis, en tandvårdsförsäkring värd namnet, subventionerade glasögon, högre sjukpenning och tre gånger så många intensivvårdsplatser som i Sverige.

– I Sverige går 17-18 procent av lönen till sjukvård och sjukförsäkring, men vi får betydligt mindre för pengarna, så då måste det vara fel på systemet, säger Mats Wallin, som hoppas att medlemskapet i EU ska innebära att landstingen läggs ned och att Sverige får ett centraleuropeiskt sjukvårdssystem med en solidarisk sjukvårdsförsäkring och fristående, gärna kommunala eller ideella, vårdproducenter.

– Det stora problemet för svensk sjukvård idag är att vi har kompetens att göra mer än vi har resurser till. Frågar du den enskilde medborgaren så är han eller hon beredd att betala massor av pengar för att kunna få optimal vård om sjukdomen är botbar, men det finns inte utrymme för det i den landstingsstyrda sjukvården, säger Mats Wallin.
Ett annat problem för intensivvården, menar Mats Wallin, är att patientgruppen är extremt svag.

– De går aldrig på barrikaderna och demonstrerar och deras anhöriga är ofta i mental psykisk kris.
Hur många som ligger på vårdavdelningar och dör är det ingen som riktigt vet, säger Mats Wallin.

– Våra rapporteringssytem är för dåliga för att mäta detta. Om det är fullt på intensiven accepterar personalen på vårdavdelningen det och de svårt sjuka patienterna får ligga kvar på avdelningen med de följder det kan få.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera