Nyhetsarkiv

Stockholm vill visa osignerat i e-journal

Under 2016 ska alla i Stockholms läns landsting få tillgång till sin journal via nätet. Där ska patienterna även kunna läsa osignerat material, om innovationslandstingsrådet Daniel Forslund, Liberalerna, får som han vill.

Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting, där Alliansen har majoritet.

– Min ambition är att det ska vara så öppet som möjligt för patienten men naturligtvis ska man själv kunna välja bort möjligheten att se det som är osignerat om man vill.

Kan du få igenom det?

– Jag tror det. Vi ska ha en dialog här i Stockholm med Läkarförbundets lokala företrädare om deras syn på detta och om hur vi kan införa journal på nätet på ett sätt som är tryggt både för personal- och patientgruppen. Den ska inte vara ett hot utan ett viktigt verktyg för både patienter och personal.

Stockholmspolitikerna kommer att titta på hur det gått i Uppsala, som gått längst i öppenhet, och Skåne, där man valt att vara lite försiktigare, för att se på vilken nivå man ska lägga sig, säger Daniel Forslund.

Ett regelverk för nätjournalen i Stockholms län beslutas under våren. Alla vårdgivare kommer att bli tvungna att tillhandahålla tjänsten.

Olyckligt med olika

Daniel Forslund anser, liksom många med honom, att det bästa vore ett nationellt regelverk för journal på nätet.

– Det är oerhört olyckligt att inte ha gemensamma riktlinjer i alla landsting, man ska inte uppfinna hjulet 21 gånger, det känns väldigt gammaldags. Grundprincipen måste vara lika behandling av patienter oavsett var de bor. Det blir märkligt, särskilt i områden där många pendlar som här i Mälardalen, att man kan få ut all sin information när man vårdats i det ena landstinget men inte i det andra.

När Stockholm fattar beslut om sitt regelverk kommer en skrivning om att man jobbar för nationella riktlinjer att finnas med.

– Under 2016-2017 kommer de flesta landsting att ha infört tjänsten så ett gemensamt regelverk måste fram det närmaste året. Det finns undersökningar som visar att känslan av att vården undanhåller något för dig som patient är destruktiv, man tror att något är fel.

Under åren har två olika system för journal via nätet utvecklats i Sverige. En del landsting valde det ena, en del det andra.  I Stockholm höll man länge fast vid utvecklingen av den modell som kallas Vårdhändelser. Den har till stor del finansierats av Vinnova där Daniel Forslund också arbetade tidigare.

Bytte lösning

I december tog man under viss vånda beslutet att kasta om och i stället för Vårdhändelser införa den andra modellen, Journalen, även kallad Uppsala-modellen, via säker inloggning på 1177 Vårdguiden.

– Det var ett tufft beslut för oss, vi hade ju lagt ned så mycket tid och resurser på att bygga Vårdhändelser som vi tyckte var en mer modern och funktionell plattform men man får inte sätta prestigen före patientnyttan. Vi måste tänka på vad som är enklast och då var det inte rimligt att ha en annan lösning för stockholmarna än man valt i de flesta andra landsting.

Dalarnas och Norrbottens läns landsting, som ingått i arbetet med Vårdhändelser, kontaktades före julhelgen för att försäkras om att de hålls skadeslösa när Stockholm bytt riktning.

Västra Götalandsregionen har också beslutat att införa Journal via nätet med inloggning på 1177 under nästa år.

De skattepengar som plöjts ned i Vårdhändelser är inte alls bortkastade, enligt Daniel Forslund. Erfarenheterna och de tekniska lösningarna förs vidare och används i exempelvis nya NPÖ (Nationell patientöversikt) och Patientens egen provhantering.

Litet steg
Lars Palmberg, IT-strateg

Det finns också ett beslut från Inera, det bolag som samordnar landstingens och regionernas e-hälsosatsningar, att smälta samman de två journaltjänsterna.

– Det är inget stort steg, det är samma infrastruktur som man är uppkopplad mot, det vill säga framför allt den nationella tjänsteplattformen, förklarar Lars Palmberg, it-strateg som varit involverad i utvecklingen av framför allt Vårdhändelser inom SLL under många år och numera frilansar.

–Uppsalamodellen blev etablerad först och de landsting som hade bråttom valde men det finns ingen polarisering mellan tjänsterna.

För framtiden hoppas Lars Palmberg att man vid utvecklingen av webbtjänster och applikationer kommer att ha ett mer hållbart och långsiktigt helhetsperspektiv än hittills. Snart kommer patienterna att ställa ökade krav på delaktighet i den egna vården även vad gäller informationshantering, menar han.

–  Jag tror att patienterna kommer att vilja vara mer delaktiga även i processen framåt. De kommer att vilja boka tider, se vilken behandling som planeras, veta vad de ska tänka på, få en helhetsbild av sin vård, kanske som en tidslinje, och kunna vara proaktiva i vård och behandling. De kommer inte att nöja sig med att läsa journalkopior på nätet som publiceras via ett regelverk som dessutom är olika i olika landsting, säger Lars Palmberg.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera