Nyhetsarkiv

Stockholm: Vikten av gott samarbete betonas i nytt avtalsförslag

Reglerna har utarbetats parallellt med Landstingsförbundets och Läkemedelsindustriföreningens förhandlingar om nya samarbetsformer. Arkitekten bakom Stockholms förslag är Carola Lemne, vd för Danderyds sjukhus.

Hennes tankegångar har haft stort inflytande på det centrala avtal som nu slutits. Därför är de båda avtalen också i stort sett identiska i sina huvuddrag.

Vikten av att samarbeta med läkemedelsindustrin för fortbildningens och forskningens skull betonas.
Reglerna om social samvaro, konferensresor, produktinformation är också i stort sett de samma, med några få skillnader.

I stockholmsförslaget konkretiseras vissa bestämmelser i det centrala avtalet, beroende på att Stockholms läns landsting är ansvarig arbetsgivare.

Exempelvis måste sjukvårdspersonal och forskare som deltagit i vetenskaplig sammankomst eller kongress utomlands skriva en kongressrapport till huvudmannen och först därefter kan sjukvården kräva företaget på ersättning.

I stockholmsförslaget sägs också att utbildningen ska bli mer efterfrågestyrd och att huvudmannen varje år ska kartlägga utbildningsbehovet bland läkare och forskare. Kartläggningen ska sedan ligga till grund för den utbildning som ska efterfrågas. Läkemedelsföretagen ska tillåtas vara med i planeringen av utbildningar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera