Nyhetsarkiv

Stockholm: Vårdplatsläget fortsatt kritiskt till 2018

Landstingsrevisorerna i Stockholms län har i två projektrapporter granskat Karolinska sjukhusets omställningsarbete och det pågående arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård i länet.

Planeringen av sjukvården i Stockholm är ett pussel, där varje bit är beroende av de andra. Landstingsrevisorerna påpekar att särskilt förseningen av Södersjukhusets nya akutmottagning är bekymmersam med tanke på det ansträngda vårdplatsläget. Dessutom har de planerade utbyggnaderna av närsjukhusen, med Sollentuna och Löwenströmska först på tur, inte kommit igång som beräknat under 2013.

NKS kommer troligen att stå klart år 2016 som planerat, men om utbyggnaden av övrig sjukvård i länet fortsätter att släpa efter så måste det nuvarande Karolinska sjukhuset i Solna fortsätta att bedriva verksamhet parallellt med det nya, vilket blir dyrt för landstinget och försvårar överflyttningen av verksamheter till NKS.

Ljusning i sikte först 2018

NKS beräknas få totalt 730 vårdplatser, varav 15 för psykiatrisk slutenvård. Det är färre än vad Karolinska i Solna har i dag. Dessutom har antalet sökande till akutmottagningen ökar för varje år trots utökade öppettider på vård- och jourcentraler samt införande av nya lätt- och närakuter. Ökningen av akutbesöken har fram till år 2013 varit större än befolkningstillväxten i länet (cirka 35 000 personer per år). För 2013 har ökningstakten bromsas upp, och motsvarar ”bara” befolkningsökningen.

Sammantaget innebär situationen att det inte finns någon ljusning i sikte för den svårt ansträngda vårdplatssituationen i Stockholm förrän år 2018, när NKS beräknas vara i full drift.

Landstingsrevisorerna har också granskat kompetensförsörjningen för sjukhusen. De konstaterar att det redan i dag råder brist på bland annat sjuksköterskor samt specialistläkare inom patologi, neuroradiologi och antestesi/intensivvård. Privata verksamheter konkurrerar om kompetensen, exempelvis gick 14 av 60 öron-näsa-hals-läkare över till privat verksamhet när vårdvalet infördes år 2012 och 32 barnmorskor har gått över till den privata förlossningsvården.

Kompetensprojekt

Tre kompetensprojekt pekas ut som nyckelfaktorer i framtiden: Beräkning av framtida kompetensbehov, modell för att förena anställningar hos flera arbetsgivare och klinisk utbildning inom vårdvalet.

Stockholms läns landsting har nu tagit fram en modell som gör det möjligt att ha sin huvudanställning i landstinget och en andra anställning inom exempelvis den privata vården utan att pensions- och andra anställningsvillkor försämras. På området klinisk utbildning pågår ett pilotprojekt för ersättningsmodeller för ST-läkare på privata öron-näsa-hals-mottagningar.

Inte bara byggprojekten är försenade, även utvecklingen av ersättningssystem, IT i vården och eHälsotjänster står och stampar, enligt landstingsrevisorerna. Slutsatsen är att när NKS står klart år 2016, riskerar övriga delar av den framtida ”nätverkssjukvården” att ligga långt efter.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera