Nyhetsarkiv

Stockholm har lägst antal IVA-platser per invånare

Det visar en rapport om läget för Stockholms intensivvård som tagits fram som en del i det medicinska programarbetet för akut omhändertagande i Stockholms läns landsting.

Rapporten visar också att beläggningen var hela 98 procent på de bemannade IVA-platserna i Stockholm år 2002, vilket är en mycket hög siffra.

Värst var situationen på de största sjukhusen Karolinska sjukhuset och Huddinge, medan Danderyd däremot har överkapacitet sedan Infektionskliniken flyttades till dåvarande Karolinska sjukhuset vid strukturförändringen 1996.

Det stora problemet för intensivvården har förutom nedskärningarna på 1990-talet varit den stora bristen på intensivvårdssjuksköterskor som gjort att intensivvårdsavdelningarna inte kunnat bemanna alla platser som det funnits teknisk utrustning till.

– När vi undersökte situationen år 2002 kom vi fram till att det fattades cirka 50 IVA-sjuksköterskor i Stockholm, men de nyligen tagna besluten att inte anlita bemanningsföretag i samma utsträckning som tidigare har gjort att läget ljusnat något, säger Pia Essen, verksamhetschef för anestesi- och intensivvårdskliniken vid Danderyds sjukhus och anvarig för rapporten.

– Många sköterskor ser nu om sitt hus och söker fast anställning igen, så tillgången på IVA-sköterskor har ökat. Tyvärr är det så att vissa sjukhus, som exempelvis Södersjukhuset, nu inte anser sig ha råd att anställa, säger Pia Essén.

Pia Essén vill varna för att bli alltför optimistisk av återflödet av sköterskor.
– Nu är det baisse på arbetsmarknaden, så fort det blir hausse kommer många intensivårdssköterskor att försvinna igen. De är väldigt eftertraktade, både av läkemedelsindustrin och den medicintekniska industrin.
Även om det är en ström tillbaka av intensivvårdssköterskor så finns det fortfarande ett underskott.

Sjukhusläkaren har varit i kontakt med Huddinge sjukhus som precis öppnat en ny intensivvårdsavdelning och där räknar man inte med att kunna bemanna fler än tio av sina 16 platser inom den närmsta framtiden. Inte heller Södersjukhuset som fått en ny intensivvårdsavdelning med åtta platser har kunnat öppna fler än sex platser hittills.

Rapporten om intensivvården i Stockholm pekar på en rad brister som behöver åtgärdas:
• Ett stort problem som rapporten slår larm om är att många patienter som tidigare alltid observerades på IVA inte längre kan tas emot på de mest belastade sjukhusen. Istället vårdas de på vanliga avdelningar där det saknas tillräcklig kompetens och bemannning för kritiskt sjuka patienter.

• I rapporten framgår att nästan alla sjukhus uppger att åtgärder på IVA fördröjs eller åsidosätts på grund av tung arbetsbelastning under jourtid.

• Det finns ett stort behov av intermediärvård, alltså avdelningar med mellanstora resurser där vården kan trappas upp eller ner. I dag är det oftast antingen eller, vilket gör att patienterna inte får bästa tänkbara vård, menar rapporten.

• I rapporten sägs att det behövs ett nytt ersättningssystem när sjukhusen hjälper varandra vid IVA-platsbrist.

– Idag är det så att det sjukhus som hjälper ett annat sjukhus förlorar ekonomiskt och får problem med den elektiva kirurgin, säger Pia Essén.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera