Nyhetsarkiv

Stiernstedts nya uppdrag: Skapa mer tid för patient-läkarmötet

Göran Stiernstedt (bilden) ska analysera hur professionens kompetens och resurser ska användas på rätt sätt. I uppdraget ingår att ge förslag till åtgärder på nationell och regional nivå. Arbetet ska ske i nära dialog med landstingen och företrädare för professionerna.

Anslaget för uppdraget är brett och berör även exempelvis journalsystem och annan vård-IT samt ersättningssystemens betydelse för tid för och kvalitet i patientmöten.

– Samordnaren ska se över vad som är irritationsmoment och onödiga inslag i arbetet, och se om det går att göra på ett enklare sätt än i dag, sa socialminister Göran Hägglund på regeringens presskonferens i dag.

Göran Stiernstedts uppdrag pågår till och med den 31 december 2015, men åtgärdsförslag kan mycket väl komma tidigare:

– För jag signaler om arbetsuppgifter som är stora hinder i verksamheten så tar vi det direkt. Vissa saker kan handla om att ändra landstingsregler, andra kan kräva nationella åtgärder, sa Göran Stiernstedt.

Allt handlar dock inte om politiska beslut, betonade Stiernstedt:

– Professionernas egna organisationer kan också göra mycket. Om exempelvis Svensk Kardiologisk förening kommer överens om något så kan det vara fem gånger så effektivt som en åtgärd som kommer från regeringen.

Socialminister Göran Hägglund kommenterade under presskonferensen rapportering till kvalitetsregister och betonade där att man inte får ”kasta ut barnet med badvattnet”.

– Det gäller att behålla det som är oundgängligt men ta bort allt som kan tas bort.

Stiernstedt tillträder sitt nya uppdrag den 1 november i år och slutar i samband med det anställningen som chef för vård och omsorg på SKL.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera