Nyhetsarkiv

Stiernstedt: Oklart vad staten ska göra

– Det är nu det svåra börjar, säger Göran Stiernstedt, regeringens särskilda effektivitetsutredare. Men hur man ska gå tillväga har jag inget riktigt svar på. Det är vad vi ska ägna det andra året av utredningen åt. 

I mitten av januari kom han med ett ”diskussion-PM”. I det föreslår han att staten går in med en miljard kronor och landstingen och kommunerna med samma summa årligen under ett antal år fram över.

– Var gränsen går för statens engagemang och exakt vad staten ska göra, det har jag än så länge bara en ganska diffus uppfattning om, men allt måste ju hållas ihop. Men jag tycker att en av statens uppgifter är just att förse hälso- och sjukvården med en bra infrastruktur och dit hör IT-systemen, säger Göran Stiernstedt.

Däremot är han tveksam till att vårdens informationssystem bör vara nationellt gemensamma.

– Risken är att det blir sårbart, otympligt och att man blir uppbunden vid en enda leverantör.

Landstingen har misslyckats

I sitt ”diskussions-PM” skriver han att landstingen har misslyckats och att det måste göras ett omtag för att få till stånd en nationell infrastruktur och långsiktiga förbättringar av IT-systemen inom hälso- och sjukvården.

Göran Stiernstedt menar att dagens IT-system inte bara har stora brister utan, vilket är lika illa, också saknar nationella kunskaps- och handläggningsstöd.

Anledningen att inget gjorts åt de dåliga IT-systemen förklarar han med att landstingen inte förmått att agera samlat och inte involverat representanter för verksamheterna i framtagandet av systemen.

– Men det måste vara färre system än idag, det törs jag definitivt säga, och de som ska finnas måste man kunna kommunicera emellan.

Levande konkurrens

IT-arkitekten Jonas Söderström som skrivit boken Jävla Skitsystem tycker tvärtom att det finns för få IT-system i vården.

Göran Stiernstedt skrattar stilla när han får höra det, men håller med om att det ligger något i Jonas Söderströms åsikter att en mer levande konkurrens skulle driva utveckling och kvalitet framåt.

– Men här har du ett av problemen, det finns så otroligt många uppfattningar om vad som behöver göras.

Mycket pengar i sjön

Göran Stiernstedt som själv har en lång sjukvårdskarriär bakom sig, både som kliniker och högt uppsatt tjänsteman, säger att han kan se bakåt på många misslyckanden inom just IT.

– Mycket pengar har kastats i sjön och väldigt mycket har handlat om det ska finnas många system som ska kommunicera med varandra, men det är aldrig någon som har kunnat fixa det.

Landstingen satsar i dagsläget cirka sju miljarder kronor på IT, varav endast en halv miljard går till gemensamma ändamål, säger Göran Stiernstedt och lägger till att fördelningen kanske borde vara den omvända för att komma någon vart.

Inte bara tekniska lösningar

Jonas Söderström har uttryck oro för vad en »glad och kreativ IT-industri skulle kunna göra om de plötsligt får en hel miljard«. Göran Stiernstedt delar hans oro.

– Min erfarenhet är att de hittills använt väldigt mycket pengar till att säga att de ska bygga plattformar, som de sedan inte lyckas med.

Därför, menar Göran Stiernstedt, har det varit viktigt att påpeka att IT-miljarden inte bara ska gå till tekniska lösningar utan till betydligt konkretare arbeten också, som till exempel att göra journalmallar och standardiseringar.

– Jag vet inte ens om det är just en miljard eller två som behövs, det är mer en pedagogik för att markera att man behöver satsa rejält på att investera. Och det har jag en övertygelse om. Men det handlar absolut inte bara om teknik, utan i allra högsta grad också om struktur, informatik och standardiseringskrav.

Det spretar

Runt om i landet pågår projekt och idéarbeten med siktet mot förbättrad IT, en del mycket lokala, medan andra har bredare perspektiv. Även om Göran Stiernstedt säger att initiativen i allmänhet är utmärkta är han bekymrad över att det spretar.

– Vem ska hålla ihop allt det här? Ibland känner de knappt till varandra.

Å andra sidan menar Göran Stiern­stedt att det är mikrolokalt som mycket av utvecklingen måste ske.

– Jag brukar säga till professionerna att mycket hänger på dem. När det gäller IT kan man ta tag i informatikbiten, till exempel hur man dokumenterar och hur man undviker dubbeldokumentation. Det kan man göra redan idag. Det är ledningsfrågor på lokal nivå.

Sara Gunnarsdotter och Christer Bark

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera