Nyhetsarkiv

Stellan Sandler: En bra satsning för Uppsala

Forskningspropositionen är en positiv satsning från regeringen och den är bra för Uppsala. Vi är profilerade inom flera av de områden som prioriteras, vi är med i SciLifelab och har bra kompetens inom biomedicinsk vetenskap och läkemedelsutveckling i och med att vi har den farmacevtiska fakulteten.

Basanslagen för 2013 kommer enbart att få en löne- och prisuppräkning, men långsiktigt är det viktigt att vi förstärker vår basfinansiering, även om vi inte får några markanta anslagsökningar från staten.

Liksom den tidigare propositionen verkar den nya innebära en viss elitsatsning, eller snarare en satsning på den forskning som för tillfället är på modet. Vissa strategiska områden får en extra skjuts och annat blir inte uppmärksammat på samma sätt.

Den kliniska forskningens kris har att göra med sjukhusens struktur, det är svårt att få tid för forskningen. Den nya stödstrukturen Svensk behandlingsforskning via SKL kan innebära en möjlighet, även om det inte rör sig om så mycket pengar. Kliniskt aktiva läkare behövs för att göra de första viktiga observationerna. ”Bedsideforskningen” är inte slut, men för att nå de höga höjderna behöver forskningen vara translationell. Det omvända gäller också för den prekliniska forskningen, först när den förs över till nya diagnostiska verktyg i sjukvården kan den nå sin fulla potential.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera