Nyhetsarkiv

”Statlig kvalitetscertifiering skjuter över målet”

– Ökad insyn och reproducerbar kvalitet är önskvärt, men ökad byråkrati och falska kvalitetsparametrar är kontraproduktivt. Det som socialdemokraterna föreslår är väldigt ambitiöst, men alltför kostsamt och oprövat. Vi måste efterfråga djupare analyser av dem som går till val i ämnet sjukvård, säger Marie Wedin (bilden).

Hon ställer sig tveksam till socialdemokraternas förslag med en statlig kvalitetscertifiering där varje sjukvårdsenhet ska ha kvalitetssäkra rutiner och metoder, och där personalen på alla nivåer är väl införstådda och aktivt medverkar i arbetet.

”Vällovligt, men verklighetsfrämmande”


– Det är en stor ansats att föreslå ett kvalitetssystem som alla ska tro på och jobba efter. Vi har inte de resurserna i vården. Vi hinner idag knappt med det vi ska göra och är redan utmattade av registertrötthet och enkäthysteri. Ett sådant system riskerar att få jättestora konsekvenser för verksamheten, säger Marie Wedin.

Såväl socialdemokraterna som Alliansen refererar till internationella erfarenheter och kvalitetsmodeller, men det är fortfarande oklart hur väl dessa modeller fungerar och om de är tillämpbara på ett svenskt hälso- och sjukvårdssystem, menar Marie Wedin.

– Jag skulle vilja veta mycket mer om var de hämtar sina exempel. Nya Zeeland är ett av de länder som brukar nämnas. Men vi får veta väldigt lite om hur det verkligen fungerar och vilka uppföljningar som gjorts.

Ett annat exempel man brukar referera till är Danmark. Men erfarenheter därifrån är att det första försöket misslyckades. I augusti förra året startade de igen, men vi vet fortfarande inte om deras modell kommer att fungera och om den kommer att öka säkerheten och öppenheten, det är alldeles för tidigt att veta det.

Sjukhusläkarföreningen ställer sig positiva till förslaget att etablera ett fristående institut för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

– Det är ett steg mot nationell styrning och finansiering av sjukvården. Det är viktigt att man delar på producentansvar och kvalitetsutvärdering och det är rimligt att staten tar ansvar för detta i en myndighet som ligger vid sidan av Socialstyrelsens tillsynsarbete, säger Marie Wedin.

Bra, men institutet saknar makt


En svag punkt i förslaget, menar hon, handlar om viljan att definiera och inrapportera adekvata kvalitetsparametrar.

–Incitamentet är dels att man som vårdgivare ska skämmas om man inte rapporterar det som myndigheterna kräver, men det behövs även andra morötter för att vilja bidra till ett bra statistikunderlag. Det måste byggas in belöningssystem som ger något tillbaka till rapportören för att utveckla och förbättra den egna verksamheten. Det är också viktigt att de som rapporterar har tillgång till sitt eget material och att missvisande parametrar och slutsatser inte slinker iväg och offentliggörs.

Marie Wedin saknar även ett resonemang om hur institutet ska kunna få makt bakom ambitiösa satsningar. Är det Socialstyrelsen som ska hjälpa till med tillsynen och vitesförelägganden, eller kommer det att uppstå konkurrens mellan myndigheterna?
Gränsdragningen mot andra myndigheter och organisationer är inte tydliggjort i förslaget, menar Marie Wedin.

– En annan viktig fråga är vem som ska kontrollera att denna nya myndighet inte missbrukar sin ställning och blir en kostsam byråkratisk koloss?

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera