Nyhetsarkiv

Stationschefen: ”Vi har infört nya rutiner”

Problemen med ambulansernas bromsar har berott på att servicen av dem har varit utspridd på olika verkstäder, något som nu är åtgärdat. Det menar Lucas Johansson, stationschef på Samariten i Lund.  

– De här bilarna är bara åtta månander gamla så de är helt nya. Det vi har haft bekymmer med är att servicen har varit utspridd och det har lätt till de här två incidenterna med handbromsfel som inte har upptäckts i tid. Nu har vi centraliserat all service och specialutbildat mekanikerna samtidigt som vi har infört nya rutiner kring hur man kontrollerar handbromsen dagligen, säger han.

Från arbetsgivarens sida är man också besvikna över situationen som har varit med den utspridda servicen som, trots att den har utfört av auktoriserade verkstäder, inte har fungerat optimalt, berättar Lucas Johansson. Men han är noga med att betona att det är just servicen som har brustit – inte bilarna i sig.

– Det är inget systemfel i bilarna utan det handlar om att vi är vana att köra med andra typer av växellådor i vår typ av verksamhet. Det här är en fransk växellåda och precis som med en vanlig bil lägger man den inte i neutral och bara går därifrån utan rutinen är att du ska lägga i en växel och även dra åt handbromsen.

Men enligt de anställda är det inte möjligt att lägga i en växel vid en akut situation när motorn måste vara igång?

Det stämmer men så är det ju även på en vanlig automatare. Man måste ha en fungerande handbroms och det är just därför vi har skärpt rutinerna så att handbromsen på alla bilar kontrolleras varje dag. Märker man att den tar det minsta högt skickas bilen på service med en gång.

Känner du dig nöjd med den lösningen?

– Ja, det är jag. Omedelbart när de här incidenterna inträffade upprättade vi en handlingsplan tillsammans med fackförbundet. Vi vet att vi kan hantera systemfelen på det här sättet – vi hittar dem direkt och de åtgärdas med en gång. Det blir lite längre transporttider till verkstaden men det får vi leva med.

Enligt uppgift från personalen och skyddsombudet ska det ha inträffat fler incidenter än två – varav en i anslutning till en lekpark – hur ser du på det?

Det är ingenting jag känner till eftersom det inte har avvikelserapporterats men jag ska givetvis undersöka omgående vad det kan röra sig om. Vi har goda rutiner kring avvikelserapportering så det låter märkligt att det inte ska ha gjorts. Vi ser mycket allvarligt på de här händelserna men jag vill också betona att vi kör 46 000 uppdrag med de här bilarna i Skåne och ännu mer i Stockholm och jag känner inte till några fler händelser än de två vi har diskuterat.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera