Nyhet

Staten tar ökat ansvar för universitetssjukhusen

Det beskedet gav socialminister Lars Engqvist i samband med ett besök på Lunds universitetssjukhus.

– Framförallt måste vi försäkra oss om forskningens utveckling, men vi måste också se till att det blir en vettig arbetsfördelning mellan universitetssjukhusen, påpekade socialministern.

– Kvaliteten försämras om sjukhusen konkurrerar med varandra på specialiteter. Sjukhusen måste ha tillräckligt många patienterför att kunna hålla uppe kvaliteten, menade Lars Engqvist som helst vill förhindra att Huddinge sjukhus också sätter igång med hjärt-transplantationer.

Hur ska ni kunna stoppa det?
– Genom överenskommelser och att staten är med och diskuterar fördelningen av forskningspengar.
Lars Engqvist menar också att det är nödvändigt att koncentrera forskningsresurserna.

– Vi måste se det ur ett nationellt perpektiv. Universitetssjukhusen måste vara till för hela befolkningen, men där man är duktig ska man få rejält svängrum, lovade socialministern, som framför sig såg en utveckling mot europasjukhus, där vissa sjukhus specialiserar sig på små diagnosgrupper som kräver stora insatser.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-01

Tema: Pensioner / Sjukvårdsuppropen växer och sprider sig över landet / Ögonblicksbilder från Stockholmssjukvården / Porträttet: Yvonne Dellmark / Krönikor

Prenumerera