Nyhetsarkiv

”Staten måste minska vårdskador”

Staten gör inte tillräckligt för att onödiga vårdskador ska kunna undvikas. Den kritiken levererar Riksrevisionen i en rapport i dag.

Var tionde patient drabbas av en vårdskada som de hade kunnat slippa, enligt Riksrevisionen. Det konstaterade även Socialstyrelsen i en lägesrapport i april. Det fördubblar de patienternas vårdtid och kostar upp mot 8,5 miljarder kronor per år.

Regeringen bör ställa tydligare krav och skapa bättre förutsättningar för vårdgivare och för Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att de ska kunna leva upp till patientsäkerhetslagen, anser Riksrevisionen. Socialstyrelsen behöver förtydliga regelverket och förbättra kunskapsstödet till vården och IVO komma till rätta med ett flertal brister i tillsynen för att patientsäkerheten ska kunna stärkas.

De erfarenheter som görs inom vården för att förebygga och hantera vårdskador sprids inte heller på ett effektivt sätt, anser Riksrevisionen.

– Det är inte acceptabelt att så många fortfarande drabbas av vårdskador. Staten behöver förbättra stödet till vårdgivarna i arbetet med patientsäkerhet och vårdgivarna själva arbeta mer aktivt med att ta till sig kunskap och erfarenheter för att förebygga vårdskador, säger riksrevisor Margareta Åberg i ett pressmeddelande.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera