Nyhetsarkiv

”Staten kommer ta fortsatt ansvar för kvalitetsregistren”

Folkhälso- sjukvårds och idrotssminister Gabriel Wikström.

Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) svarade kortfattat på Cecilia Widegrens (M) skriftlig fråga om vilka åtgärder han avser att vidta för att säkerställa finansieringen av de nationella kvalitetsregistrens inom vården.

Gabriel Wikström svarade Widegren att staten kommer att ta ett fortsatt ansvar för att förvalta den resurs som kvalitetsregistren utgör och att det för närvarande förs en dialog mellan staten och landstingen för att se över formerna för en långsiktig förvaltning av registren. Finansieringen är en av flera viktiga frågor, skriver Wikström, där styrning, organisation och ansvarsfördelning är andra viktiga frågeställningar, samt vad som kan göras för att utöka nyttan av kvalitetsregistren.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera