Nyhetsarkiv

”Staten kommer ta fortsatt ansvar för kvalitetsregistren”

Folkhälso- sjukvårds och idrotssminister Gabriel Wikström.

Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) svarade kortfattat på Cecilia Widegrens (M) skriftlig fråga om vilka åtgärder han avser att vidta för att säkerställa finansieringen av de nationella kvalitetsregistrens inom vården.

Gabriel Wikström svarade Widegren att staten kommer att ta ett fortsatt ansvar för att förvalta den resurs som kvalitetsregistren utgör och att det för närvarande förs en dialog mellan staten och landstingen för att se över formerna för en långsiktig förvaltning av registren. Finansieringen är en av flera viktiga frågor, skriver Wikström, där styrning, organisation och ansvarsfördelning är andra viktiga frågeställningar, samt vad som kan göras för att utöka nyttan av kvalitetsregistren.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera