Nyhetsarkiv

Staten bidrar med nära 183 miljoner kronor

Varje år delas statsbidrag ut för att stödja handikapp­organisationer som »verkar för förändringar inom ett flertal samhällsområden av betydelse för personer med funktionshinder«.

Det är Socialstyrelsen som fördelar bidragen. Grundläggande krav är att organisationen måste vara partipolitiskt och religiöst obunden och demokratiskt uppbyggd, måste ha bedrivit verksamhet under minst två år, ha minst 500 medlemmar och ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län.

Alla omkring 40 förbund som är medlemmar i paraplyorganisationen Handikapporganisationerna, HSO, fick bidrag 2015. Men även andra kan få stöd, till exempel fick Synskadades riksförbund 6 678 528 kronor.

Trots att antalet föreningar som får bidrag ökar varje år och trots att det ställs högre krav på medverkan i olika sammanhang så har bidragen som uppgår till 182 742 000 kr år 2015 legat konstant sedan 2010.

bidrag_2015

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera