Nyhetsarkiv

Ständig spaning i horisonten efter nya läkemedel

Två regioner och två landsting samarbetar om att försöka se vilka läkemedel eller nya indikationer som kan bli godkända i framtiden. Det kallas Horizon scanning och är en form av omvärldsanalys för att landstingen tidigt ska kunna hantera nya läkemedel och indikationer.

– Totalt är man fyra-fem aktiva spanare i gruppen och företräder Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Landstinget i Östergötland.

Samarbete med NLT-gruppen

Arbetet har pågått sedan 2009 och syftet är att på ett strukturerat sätt samla information om nya substanser och indikationer och försöka komma fram till vad som kan få störst inverkan på vården. Sedan hösten 2010 har Sveriges alla landsting tillgång till materialet via ett samarbete med NLT-gruppen vid SKL, Sveriges Kommuner och Landsting som arbetar med nya läkemedelsterapier.

Vi använder oss av en mängd olika källor och spanar kontinuerligt, berättar apotekare Linda Staaf vid Läkemedelsenheten i Skåne, som är koordinator i arbetsgruppen. Gruppen träffar också läkemedelsföretagen en gång per år för att de under 45 minuter ska kunna presentera vad de har på gång, det vill säga produkter som genomgår fas III-studier eller redan är under registrering.

De cancerområden där de kommer flest nya preparat är prostatacancer, malignt melanom och bröstcancer. Läkemedelsbolagen fortsätter att satsa på immunbehandling, målsökande molekyler och förebyggande behandling, visar Region Skånes prognosrapport för 2012-2013.

Genomgång var tredje månad

Informationen samlas i en databas och var tredje månad görs en genomgång av materialet för att se vad som är värt att gå vidare med.

– Validerade kriterier med ursprung i Storbritannien används i detta arbete och varje år filtreras sammanlagt cirka 20 nya substanser/indikationer fram som vi arbetar vidare med, berättar Linda Staaf.

Det aktuella kunskapsläget för dessa 20 substanser/indikationer redovisas i en så kallad ”Tidig bedömningsrapport” som beskriver verkningsmekanismer, effekt, säkerhetsaspekter, existerande behandlingsriktlinjer samt ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för vården.

– Målet är att dessa rapporter ska vara färdiga cirka sex månader innan ett beräknat godkännande och användas för läkemedelsstrategiskt arbete i landstingen. Det kan handla om att utbilda personal, skapa riktlinjer och inte minst förbereda budgeten, säger Linda Staaf.

Hon betonar att en viktig del i arbetet är att använda sig av expertorganisationernas kunnande, inom läkemedel och tillfråga de som arbetar kliniskt, både i filtreringsprocessen och vid rapportskrivning.

I pipeline ligger allra flest nya läkemedel inom områdena onkologi och neurologi.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera