Nyhetsarkiv

ST- och AT-läkare i stället för specialister

Bara två regioner och ett landsting har lyckats minska kostnaderna för hyrläkare och där har hyrläkarna ersatts av ST-läkare, AT-läkare och underläkare.

Hösten 2016 kom landstingen under SKL:s ledning överens om att sätta hårt mot hårt mot bemanningsföretag och göra sig oberoende av  hyrläkare till 1 januari 2019. Därför kom siffrorna för de två första kvartalen 2017 som en obehaglig överraskning. Landstingens kostnader för hyrläkare hade istället för att minska ökat med 140 miljoner kronor jämfört med samma period 2016.

Undantagen var Region Östergötland, Region Skåne och Landstinget i Kalmar län där kostnaderna för hyrpersonal minskat. Men när Sjukhusläkaren tittar närmare på personalsiffrorna visar det sig att inhyrda specialister oftast ersatts med ST-läkare, AT-läkare och underläkare.

Region Östergötland:

Zilla Johnsson. Foto: Per Groth

– Vi satsar på utbildningsläkare och tror att det i längden blir en anställd medarbetare. Vi hoppas på att få hålla kvar dem, säger Zilla Jonsson, HR-direktör i Region Östergötland och fortsätter:

– Vår ambition har inte varit att fasa ut alla hyrläkare, men vi vill ha bort de kortsiktiga bemanningslösningarna. Det finns risk att hyrläkarna inte bidrar till kontinuitet i vården och på arbetsplatsen eftersom de jobbar på andra premisser.

I Region Östergötland har det minskade antalet hyrläkare inneburit att kostnaderna sjunkit med 20-25 procent, enligt Zilla Jonsson (bilden)  som berättar att i början av året minimerades antalet inhyrda distriktsläkare i primärvården, men att även i slutenvården bromsades antalet hyrspecialister upp.

– Antalet anställda ST-läkare och underläkare har blivit fler, men specialisterna­­ färre. I januari i år var antalet ST-läkare 471, i september 509. Underläkarna har ökat i antal från 157 till 180, medan specialistläkarna/överläkarna har minskat från 1029 till 1024.

På vilket sätt blir kontinuiteten bättre om utbildningsläkare sätts in i stället?

– En anställd medarbetare deltar i det långsiktiga utvecklingsarbetet både inom sitt yrke och på sin arbetsplats. Det innebär bättre kvalitet och förutsättningar för bättre teamarbete – något som gynnar patienten, säger Zilla Jonsson.

Landstinget i Kalmar Län:

Peter Rydasp.

I sydöstra Sverige är bristen på specialister­­ skriande så landstinget har därför tvingats sätta  in ST-läkare och AT-läkare istället för specialister på hyrläkarstolarna, berättar Peter Rydasp,  HR-direktör i Landstinget i Kalmar län.

– Under de senaste två åren har antalet ST-läkare ökat med 25 stycken att jämföra med 40-50 hyrläkare som vi tidigare hade inne. De senaste fyra åren har vi också ökat antalet AT med cirka tio tjänster

– På det stora hela är det färre inhyrda psykiatriker, men också färre hyrpsykologer och sjuksköterskor som vi tar in. Vårt budskap mot ett oberoende har hela tiden varit att skapa kontinuitet och en tryggare vård, samt bättre arbetsmiljö och minskade kostnader, säger Peter Rydasp, som tror att trenden med färre hyrläkare håller i sig tredje kvartalet också.

Ibland har dock landstinget enligt honom tvingats att ringa in hyrläkare för kortare inhopp då det varit svårt att få fatt på just allmänläkare och psykiatriker.

TEXT: Agneta Borgström

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera