Nyhetsarkiv

S:t Görans fick inte ta del av professionsmiljarden

Satsningen på att ge möjligheten för sjuksköterskor att vidareutbilda sig kan slå hårt mot S:t Göran. Då Stockholms läns landsting beslutat att exkludera sjukhuset från satsningen har ett antal av sjuksköterskorna valt att byta arbetsplats – något som gör att S:t Göran riskerar att tvingas stänga fler vårdplatser än brukligt i sommar.

I januari presenterade SKL en av satsningarna i den så kallade professions­miljarden – 300 miljoner kronor öronmärktes för att ge möjlighet till specialist­utbildning av sjuksköterskor. I överenskommelsen, som gäller för 2017 och 2018, står det att den omfattar ”all vård som är offentligt finansierad, oavsett vem som utför vården. Det betyder att såväl landsting som privata aktörer som bedriver hälso- och sjukvård som finansieras av landstingen kan komma att omfattas”.

Men när Stockholms läns landsting i mars presenterade hur man tänkt att använda de 68 miljoner som satsningen innebär stod det klart att pengarna enbart ska gälla personal på landstingets egna sjukhus. Satsningen inkluderar alltså inte sjuksköterskorna på S:t Göran – något som Bengt Sparrelid, ordförande för S:t Görans läkarförening, menar har lett till att ett antal sjuksköterskor sagt upp sig och sökt sig till något av de andra sjukhusen.

I dagens läge återfinns inga av de drygt 500 stängda vårdplatserna i Stockholm på S:t Göran och sjukhuset har tidigare fungerat som ”en buffert under sommaren och julhelgen”. Men inför den kommande sommaren kan man nu för första gången tvingas stänga fler vårdplatser på grund av personalbrist.

Sista ordet är, enligt Bengt Sparrelid, inte sagt i frågan, men klart är att den sommarplan som i nuläget finns färdig inte längre håller.

Alexandra Ekengren är Vårdförbundets medarbetarrepresentant Capio S:t Görans styrelse. Foto: Capio

Alexandra Ekengren är sjuksköterska och Vårdförbundets medarbetarrepresentant i Capio S:t Görans styrelse. Hon bekräftar att andra sjukhus i Stockholms­området lockat till sig sjuksköterskor genom möjligheten till betald specialistutbildning, något som hon tycker är ”djupt beklagligt”.

Hittills har ett antal sjuksköterskor valt att byta arbetsplats och även om Alexandra Ekengren inte erfar något ”jättetapp från S:t Göran” känner hon till att fler har fått upp ögonen för SLL:s satsning.

– I och med att det är en väldigt stor rörelse bland sjuksköterskor sprider sig sånt här fort, framförallt på sociala medier. Och då finns det naturligtvis de som lämnar sina arbetsplatser för att flytta till ett sjukhus för att få ta del av detta.

Hon berättar att man på S:t Göran arbetar med att djupintervjua alla sjuksköterskor som slutar för att identifiera orsaker till sjuksköterskeomsättningen och på så sätt förebygga den. Men hon säger också att det är svårt för ”S:t Göran att konkurrera med andra arbetsplatser som erbjuder betald specialist­utbildning.”

Alexandra Ekengren känner själv inte till huruvida sommarplaneringen håller eller inte, men säger att hon inte blir förvånad om det visar sig att den spricker.

– Med tanke på hur den här sjuksköterskeproblematiken ser ut över landet var det väl egentligen bara en tidsfråga innan det skulle komma ikapp på S:t Görans. Det är svårt att rekrytera sjuksköterskor för sommaren och det verkar bli svårare och svårare. Särskilt om det blir som förra året, då många av de sjuksköterskestudenter som var färdigexaminerade till våren i Stockholm gick ut och sa att man inte tänkte ta en anställning på sommaren.

Delvis, menar hon, handlade det om att de nyexaminerade sjuksköterskorna inte känner sig bekväma i sin yrkesroll och därför vill undvika att direkt ”bli inkastade i lejonets gap och gå ensamma”. Hon berättar att man på S:t Göran därför har ett introduktionsprogram för nyexaminerade sjuksköterskor på sex veckor och att man försöker sörja för den framtida kompetensförsörjningen genom att delvis bekosta specialist­utbildningar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera