Nyhet

Spor belönas med Friska sjukvårdspriset

Sedan 2011 har Svenskt perioperativt register, Spor, samlat data från operationer i Sverige. Visionen är säker operationssjukvård genom systematisk uppföljning, kvalitetssäkring och forskning till nytta för patienter. Nu belönas arbetet med Friska sjukvårdspriset av Sjukhusläkarna.

Bengt Cederlund är överläkare på intensivvårdsavdelningen på Södertälje sjukhus samt registerhållare för Spor.

– Det är förstås hedersamt och ett erkännande för det gedigna teamarbete som pågått sedan 2011. Ett omfattande och omistligt arbete har gjorts av landets operationsavdelningar för att samla in data med hög kvalitet. Mycket har skett ideellt, men numera har vi möjlighet att arvodera vår styrelse. På senare år har vi också lagt ned ett stort arbete på att samtala med politiska beslutsfattare, tjänstemän och media.

Friska sjukvårdspriset 2023 delades ut på Sjukhusläkarföreningens fullmäktige. Flera från Spors styrelse var på plats för att ta emot utmärkelsen.

Prismotiveringen lyder: ”För dess hängivna arbete med att förmedla pålitliga siffror om vårdproduktion, väntetider och operationsköer till läkare, övrig vårdpersonal och patienter, men också till regering, makthavare, forskare, journalister och andra intresserade”.

I debattartiklar och intervjuer försöker företrädare för Spor enträget förklara vikten av pålitliga data och att redovisa faktiska väntetider.

– Vårt register är ett förträffligt underlag för våra beslutsfattare, säger Bengt Cederlund.

I SKR:s databas ”Väntetider i vården” kan man se hur många patienter som opererats inom den lagstadgade vårdgarantins 90 dagar. Men databasen ger inga svar på hur länge patienterna faktiskt har fått vänta. Många passerar vårdgarantin med råge. Enligt Spor fick mer än 32 procent vänta i mer än 90 dagar på operation 2022.

– I en av regionerna fick exempelvis 13 procent av barnen mellan 2 och 7 år vänta mellan ett och ett och halvt år på att operera sina halsmandlar eller förstorade körtlar. Det är absurda väntetider. Och det är bekymmersamt om företrädare för politiken bygger sina beslut på SKR:s databas ”Väntetider i vården” eftersom det ger en skev bild av verkligheten.

Den främsta drivkraften att fortsätta engagemanget i Spor, med allt arbete som det innebär, är viljan att påverka så att kvaliteten på vården blir bättre för patienterna, menar Bengt Cederlund.

– Det är motiverande att se hur många gånger våra rapporter laddas ned. Förra året gjordes 28 000 nedladdningar.

– Vår framtidsvision är att vi automatiskt ska kunna hämta data ur de nya IT-baserade patientjournalsystemen som är under brett införande i stora delar av landet, till exempel från hela sjukvårdsvistelsen och även patientrapporterade postoperativa uppgifter.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-02

Prenumerera