Nyhetsarkiv

Specialistsjukvården bryter upp de geografiska gränserna

Specialistsjukvården i region Jönköpings län har ombildats från geografiska områden till medicinska verksamhetsområden.

I Jönköpings län finns tre akutsjukhus, Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus. Det har hittills varit organiserade som självständiga enheter. Sedan första februari finns istället tre länsövergripande verksamhetsområden: kirurgisk vård, medicinsk vård samt psykiatri och rehabilitering.

Förhoppningen är att kunna ge en mer jämlik vård och åstadkomma resultat på samma nivå.

Regiondirektören Agneta Jansmyr säger att alla tre sjukhusen också fortsättningsvis ska vara akutsjukhus.

– Det ska finnas basverksamhet på alla sjukhusen och en del mer specialiserad sjukvård, men alla typer av operationer kommer inte att göras överallt.
Agneta Jansmyr tror inte att Jönköping nu håller på att bygga stuprör i sin sjukvård, även om hon tycker att det bör vara ett observandum.

– Samarbete inom de medicinska specialiteterna är så viktigt att vi nu lägger organisationen på det här hållet för att underlätta det. Samtidigt vill vi behålla det goda samarbete som finns inom respektive sjukhus. Geografiskt finns man ju på samma ställe.

– Men det är klart att man får se upp lite, det är alltid lättast att arbeta mest med sitt eget, men samverkan behövs för patienternas skull!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-02

Tema: Tillitsbaserad styrning / Elin Karlsson ny ordförande / Krönika: Individen och kollektivet / Sjukhusläkarnas fullmäktige 2022 /

Prenumerera