Nyhetsarkiv

Specialistcenter utanför akutsjukhusen i ny vårdvision

Omkring hälften av de 1,2 miljoner läkarbesök som görs inom akutsjukvården i Stockholms län varje år skulle kunna ske utanför sjukhusen, enligt rapporten Framtidens hälso- och sjukvård, som publicerades den 17 mars. Rapporten är ett underlag för kommande beslut om länets sjukvård.

Rapportförfattarna skissar på att 300 000 besök hos sjukhusspecialister skulle kunna ske utanför akutsjukvården redan till år 2016. Denna utveckling ska bli möjlig genom en utvidgning av vårdvalet. Specialistcentren ska enligt rapporten kunna bedrivas som närsjukhus eller läkarhus med tillgång till närakut, öppen- och slutenvård inom breda specialiteter, med möjlighet till samarbete med geriatrisk vård samt somatisk och psykiatrisk vård för barn och unga. Pilotprojekt föreslås ske genom utbyggnad av speicalistmottagningarna vid närsjukhus i både norra och södra delarna av länet.

Underkapacitet

Stora delar av rapporten cirklar runt nya Karolinska sjukhuset (NKS) och de förändringar i sjukvårdsstrukturen det för med sig att det nya sjukhuset ska få profil mot högspecialiserad sjukvård. När NKS står klart, år 2017-2018, beräknas sjukvården i länet ha en underkapacitet på 20 000 vårdtillfällen varje år. Rapportförfattarna tror att detta kan lösas genom att närsjukhus och geriatriska enheter i samarbete med specialistcenter ökar kapaciteten i motsvarande grad.

NKS beräknas för en lägre sjukvårdsproduktion än Karolinska sjukhuset hade år 2010. Kapaciteten beräknas till omkring 40 000 vårdtillfällen per år, varav 25 % beräknas vara barnsjukvård och 25% onkologi. I NKS-konceptet ingår en ambition om delade vårdtillfällen, det vill säga en överslussning av patienter till andra sjukhus när den högspecialiserade vården inte längre behövs. Rapportförfattarna uttrycker en tveksamhet till detta, eftersom delade vårdtillfällen kan innebära en risk ur patientsäkerhetssynpunkt.

Fyra barnsjukhus i länet

Även området förlossningar och barnsjukvård beräknas få underkapacitet när NKS står klart. 10 000 akutbesök för barn och lika många elektiva besök beräknas kunna flytta ut från akutsjukhusen genom en utbyggnad av specialistvården vid barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. Rapportförfattarna skriver att barnsjukhus med akutmottagning kommer att behövas på fyra platser i länet.

För att lösa kapacitetsbristen inom psykiatrin föreslås utökad konsultationsverksamhet hos andra vårdgivare än de psykiatriska.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera