Nyhetsarkiv

Sparkrav drabbar Köpenhamns sjukhus

Sjukhusen i den danska huvudstadsregionen står inför stora inbesparingar. Totalt ska de spara in 400 miljoner danska kronor, drygt 500 svenska kronor, under 2017.

Sparåtgärderna inom Region Hovedstaden kommer att göra att ett drygt ett hundratal arbetstillfällen försvinner, och såväl läkare och sjuksköterskor kommer att sägas upp, rapporterar tidningen Berlingske. Bland annat drabbas Rigshospitalet, det största av de fem sjukhusen i regionen, med sparkrav på 100 miljoner kronor.

Sparpaketet är en överenskommelse mellan regeringen och regionerna. Orsaken till  är att andelen äldre människor ökar i regionen, likaså andelen kroniskt sjuka och dyra behandlingar. Avtalet innebär också att 500 miljoner danska kronor extra tillförs regionerna, men det räcker inte för att täcka de ökade kostnaderna.

” Det finns inget annat att göra. Vi har en bunden ekonomi och kan inte komma upp med en budget med ett underskott på flera hundra miljoner. Huvudstadsregionen står inför 44 miljoner i nya medel för nästa år, men utgiftstrycket är mycket större. Det finns ingen lyx att skära bort , så vi måste skära ned på tjänster och öppettider, och vi undviker förmodligen inte uppsägningar ”, säger budgetföredragande Lars Gaardhøj ( S ) från det regionala rådet i huvudstadsregionen .

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera