Nyhetsarkiv

Sparkades från ledningen när han protesterade mot att flytta ansvaret för strålningen från Borås

Ingemar Sandin var tidigare metodansvarig vid strålbehandlingsavdelningen på Hematolog- och onkologkliniken i Borås. I över 16 år hade han tillhört klinikledningen då han plötsligt fick beskedet av verksamhetschefen (som nu har slutat) att han inte längre var välkommen.
Strax därefter förlorade han ett vakanstillägg som flera år tidigare hade införts vid Borås lasarett. Tillsammans med kollegor protesterade Ingemar Sandin och det blev fackliga förhandlingar.

– Samma ärende hade tagits upp av specialistläkare i neurologi, så det fanns ett prejudicerande beslut. Det märkliga var att min kollega fick tillbaka vakanstillägget, men inte jag, säger Ingemar Sandin.

Han känner sig både besviken och uppgiven. De senaste årens svårigheter och problem vid hematolog- och onkologkliniken i Borås, samt sjukhusledningens kovändning när det gäller framtiden för den högspecialiserade onkologin vid SÄS, har fått Ingemar Sandin att tröttna.
– Vi har verkligen kämpat för att ha kvar och utveckla en självständig högspecialiserad strålningsenhet här i Borås och vi har haft sjukhuschefen Ingela Tuvegran med oss. Men så plötsligt ändrade hon sig överraskande vid årsskiftet och sa ja till ett samgående med Jubileumskliniken. Beslutet togs snabbt och kuppartat, vi var många som kände oss överkörda, säger Ingemar Sandin.

Södra Älvsborgs sjukhus består av sjukhusen i Borås och Skene. Upptagningsområdet är cirka 220 000 invånare. Onkologikliniken i Borås består av två delar: strålbehandling och cytostatikabehandling. Som på många andra ställen i Sverige har kliniken brottats med bemanningsproblem, läkarbristen harsärskilt drabbat cytostatikamottagningen.

– Fyra specialister har försvunnit från cytostatikaenheten som har tömts på specialister. I dag tvingas sjukhuset hyra in stafettläkare från bland annat Stockholm. Våra bemanningsproblem kommer inte att lösas genom att vi blir underställda JK. De varken kan eller vill avstå strålkunniga läkare till Borås, säger Ingemar Sandin.

Han är av flera skäl skarpt kritisk till beslutet att Jubileumskliniken på SU ska ta över ansvaret för strålningen i Borås.
– Vi blir nu en satellit till JK och detaljbesluten kommer att tas sju mil härifrån. Dessutom flyttas endast strålningen och kvar blir cytostatikadelen som idag inte har en enda fast specialist. Den delen vill JK inte ta bemanningsansvar för. Det är som att plocka russinen ur kakan. I dag kan ingen ge besked om vad som ska hända med cytostatikadelen, ledningen har vägrat uttalat sig vilket jag finner märkligt, säger Ingemar Sandin.

”Recept för katastrof”, kallar han beslutet som han menar redan nu har fått konsekvenser i den kliniska vardagen.
– Förr hade vi alltid någon på plats som hade sista ordet, idag bestämmer alla och ingen. Nyligen hade vi en kvinna med bröstcancer som vi skulle behandla med en extra dos, något som en ST-läkare ifrågasatte. Jag ser ständigt märkliga bedömningar som ingen tar riktigt ansvar för. Det här ger upphov till många onödiga diskussioner och förhandlingar. Det är inte bara tidsödande, utan också en patientsäkerhetsfråga. Borås har inte vunnit någonting på ett samgående med JK, snarare har det blivit en kvalitetsförsämring, säger Ingemar Sandin.

Det här har påverkat arbetsmiljön, menar han, stämningen på kliniken är irriterad och många går omkring och är frustrerade.
I slutet av januari nästa år går han i pension. Han hade tidigare planer på att fortsätta arbeta även efter pensionsåldern, men idag har viljan och lusten att fortsätta försvunnit.

– Formerna för hur beslutet har fattats och sättet jag har blivit behandlad på är under all kritik. Jag skulle närmast vilja beskriva det som repressalieliknande. Det är klart att jag hade önskat att min karriär efter 30 år hade fått ett annat avslut, säger Ingemar Sandin.

– Det var djupt olyckligt det som skedde

Per O Karlsson, verksamhetschef för onkologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset, vilka är vinsterna med att ta över strålningsenheten vid SÄS i Borås?

– Vi måste gemensamt samla våra krafter för att lösa läkarbristen. Borås står inför flera pensionsavgångar och det gäller att använda tiden väl och bygga nätverk så att strålbehandlingen i Borås ska fungera även om några år.
Det finns nu ett regionalt kompetensförsörjningsprojekt som rör patologer, radiologer och onkologer. Syftet är att förebygga flaskhalsar i cancervården.

Varför tar ni inte bemanningsansvar även för cytostatikadelen i Borås?
– Det är i första hand en fråga för politikerna och den delen räknas inte som högspecialiserad vård. För mig är frågan komplex, idag kan vi på ett hyfsat sätt försörja strålterapin och det känns viktigt. Vi skulle om vi hade resurser gärna vilja hjälpa till även på den medicinska sidan, men att ta fullt bemanningsansvar för den delen är för tufft.

Kommer Ingemar Sandin att lyftas in i klinikledningen igen?
– Det ligger utanför min horisont, men jag anser det var strategiskt oklokt att göra som man gjorde. Det är djupt olyckligt. Jag skulle gärna vilja se att Ingemar Sandin fanns med ännu mer i dialogen. Det är en viktig person och vi behöver hans kompetens.

”Vi lyckades inte säkerställa kompetensförsörjningen”

Ingela Tuvegran, sjukhusdirektör vid Södra Älvsborgs Sjukhus, så sent som vid årsskiftet var du emot att den högspecialiserade onkologin i Borås skulle underställas Jubileumskliniken. Plötsligt ändrade du dig, hur kom det sig?

– Jag har kämpat för att behålla den högspecialiserade vården här, ända sedan jag kom till Borås för nio år sedan. Vi har varit stolta att ha den här verksamheten.
Jag trodde också att vi skulle kunna lyckas bygga upp en kontinuitet i kompetensutveckling och kompetensförsörjning, men vi lyckades inte tyvärr. Vi fick inte till den samverkan med SU som vi hade hoppats på.

Om det hade funnits tillgång till strålspecialister, hade du då velat ha kvar driften av strålenheten i Borås?
– Ja det hade jag.

En av era onkologer Ingemar Sandin blev lyft ur klinikledningen när han kritiserade planerna på att låta SU tar över strålenheten i Borås. Hur kunde ni göra så?
– Detta är helt ny information för mig. Jag har inte haft vetskap om detta. Ingemar Sandin bör ta upp frågan med dem som fattat beslutet.

Eva Nordin

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera