Nyhetsarkiv

Sparkades efter hemliga möten och dubbelspel av Mantec

Så sent som i november i fjol hade Margaretha Rödén politikerna med sig. Landstingsstyrelsen hade accepterat det sparprogram och den tidsplan som hon arbetat fram i nära samarbete med anställda på Sundsvalls sjukhus.

Så plötsligt gör landstingsrådet Eva Söderberg (s) en kovändning och beslutar att göra sig av med Margaretha Rödén.

– Jag blev först förvånad sedan mållös och arg. Jag tyckte ju att vi hade kommit väldigt långt med det tuffa sparuppdrag vi hade. Tillsammans med landstingsdirektören satte vi upp en plan för hur vi skulle nå fram och klara sparkravet på 235 miljoner kronor. Bland annat skulle vi plocka bort cirka 500 tjänster. Den första delen av uppdraget, som innebar att vi i december tog bort 200 tjänster i en första omgång, presenterades för landstingsledningen före jul. Bara någon vecka senare fick jag beskedet att jag fått sparken, säger Margaretha Rödén.

Chef med stor detaljkunskap

Hon är 54 år och har under många år arbetat som ortoped på Sundsvalls sjukhus. Efter flera olika chefsuppdrag samt en facklig bakgrund har hon fått en gedigen kunskap om sjukhusets olika verksamheter. När hon i september 2008 tillträdde som sjukhusdirektör var det många som hurrade. Anställda var lättade att sjukhusdirektören rekryterats från de egna leden: ”Äntligen en chef som kan verksamheten”.

I samtal med sjukhusets anställda säger kollegor samma sak: Margaretha Rödén var en tuffing till chef och genomdrev hårda besparingar. Även om hon möttes av protester från olika håll, var det ingen som öppet ifrågasatte hennes kompetens eller ledarskap. Hon fick de anställda med sig och hade ett stort förtroende. Och hon arbetade hårt för att medarbetarna skulle vara delaktiga i omstruktureringsarbetet.

– Ska man skära kostnader så måste man också arbeta med att förändra verksamheten. Jag tror inte att man kan genomdriva ett hållbart förändringsarbete om inte alla är delaktiga. Det gäller särskilt i sjukvården där kompetensen och kunskapen om verksamheten ofta är högre hos medarbetarna än hos ledningen, säger Margaretha Rödén.

Några veckor har gått sedan hon tvingades lämna sitt chefsuppdrag. Hon är avstängd från sin arbetsplats och är nu hemma med full lön. Margaretha Rödén bor på landet strax utanför Sundsvall med sin familj. Den senaste tiden har hon haft gott om tid att ägna sig åt familjen och att reflektera över det som skett.

– Det som händer nu på Sundsvall sjukhus är ingenting annat än en ren nedskärning där ungefär vart fjärde jobb ska bort. Det finns ingen långsiktig plan för hur organisationen ska fungera på lång sikt.

– Jag försökte använda mig av de forskningsrön som finns vad gäller förändringsarbeten och jag var väldigt noga med att vi inte bara skulle skära kostnader utan också arbeta parallellt med att effektivisera innehållet i verksamheterna, det vill säga att göra mer med samma kvalitet, men till lägre kostnad, säger Margaretha Rödén.

Tufft uppdrag med tunga sparkrav

När hon tackade ja till jobbet som sjukhusdirektör, tackade hon också ja till ett tufft omställningsuppdrag. Landstinget Västernorrland lider av svåra underskott och det fanns stor politisk enighet om att kostnaderna måste sänkas. Margaretha Rödén hade kort tid på sig att klara det tuffa sparkravet på 235 miljoner.

Till sin hjälp hade hon ett externt konsultföretag, Mantec (se artikel intill). Konsultföretaget fick under våren 2009 i uppgift att göra en genomlysning sjukhusets verksamheter och därefter komma med förslag på hur verksamheten kunde effektiviseras.

– Mantec gjorde en bra förstudie och vi använde oss av deras underlag när vi skulle formulera vårt sparpaket. Men jag var redan från början tydlig med att när det kom till själva genomförandet av förändringsarbetet var det vi i verksamheten som skulle leda det uppdraget, inte konsultföretaget, säger Margaretha Rödén.

Med hjälp av Mantecs underlag formulerade hon sedan ett omfattande sparpaket som uppfyllde politikernas besparingskrav och tidsplan. Men, förslaget som presenterades för landstingsledningen i maj 2009 avvisades. Ett förslag i besparingsplanen var att flytta medicinsk rehabilitering från Härnösand till Sundsvall. Det skulle innebära en besparing på 25 miljoner kronor.

– Det förslaget kunde vi med goda argument försvara. Men man stoppade oss då det var för politiskt känsligt. Så vi fick sommaren på oss att försöka hitta 25 miljoner någon annanstans, säger Margaretha Rödén.

Sagt och gjort. Den 23 september 2009 presenterades ett nytt sparpaket som landstingsstyrelsen accepterade. Margaretha Rödén tillsatte då en rad olika projektgrupper som arbetade med målet att effektivisera verksamheterna och nå sparkravet på 235 miljoner. I sparpaketet ingick en uppsägning av 500 anställda; de första 200 skulle få gå i december och ytterligare 300 i mars 2010

Växande misstro mot Mantec

Under hösten börjar samarbetet mellan Mantecs ledning och sjukhusledningen att knaka ordentligt i fogarna. Det fanns en växande misstro mot konsultföretagets sätt att redovisa uppgifter och det fanns också hos sjukhusledningen ett ansvar att begränsa skenande konsultkostnader.

Margaretha Rödén ifrågsatte vid flera tillfällen faktureringen. Mantec hade exempelvis vid ett tillfälle skickat en faktura på 10 genomförda konsultdagar.

– De hade debiterat alldeles för många timmar för ett arbete som vi i stort sett fick göra om själva. När vi diskuterade igenom fakturan så var vi plötsligt nere på fyra dagar. Så Mantec tog bort sex dagar och skickade en ny faktura. Det är bara ett av många exempel på hur förtroendet för konsultföretaget successivt undergrävdes, säger Margaretha Rödén.

Mantec förstod inte sjukvård

Mantec presenterade även en redovisning av barnklinikens läkartjänster. Konsultförslaget var att reducera klinikens 19 läkartjänster med tio.

– De sa att det räckte med nio läkartjänster. Om man litar på siffror och statistik så kan man hamna helt fel. När divisionschefen ifrågasatte detta så fick han bara en motfråga från konsulten som sa, vad ska det vara då? Efter diskussioner så ändrades plötsligt förslaget till 17 läkartjänster, säger Margaretha Rödén.

Konsulterna redovisade även verksamheten vid olika mottagningar och skiljde då inte på vanliga mottagningsbesök och poliklinisk kirurgi, som exempelvis cytoskopier vid urologmottagningen.

– Det är två helt olika mottagningar, och räknar man då bara pinnar blir ju produktivitetsjämförelserna helt skeva, säger Margaretha Rödén.

Hemliga möten

Den 17 november skulle ett avstämningsmöte hållas på sjukhuset. Sjukhusledningen ville diskutera med konsultföretaget vad som var gjort och vad som behövde göras framöver.

Margaretha Rödén samt divisionscheferna väntade på Mantec på utsatt tid. Men förgäves. Mantecs ledning dök aldrig upp. Istället valde konsultföretaget att träffa den politiska ledningen.

– Mantec valde bort våra möten och det skulle i efterhand visa sig att konsultföretaget hade flera möten med landstingsrådet Ewa Söderberg bakom vår rygg. Ledningen för Mantec lyssnade inte på vad vi sa utan körde sitt eget race. De kunde komma till oss med standardlösningar som inte var särskilt väl underbyggda vid närmare granskning.

– Vi insåg att Mantec försökte kopiera det man hade gjort vid Ö-viks sjukhus, utan att ta hänsyn till att Ö-vik är ett länsdelssjukhus och Sundsvall ett länssjukhus, säger Margaretha Rödén.

Till exempel menade en av Mantecs huvudkonsulter att sjukhuset måste ta fram en plan för hanteringen av färdigbehandlade patienter. Men sedan ett år tillbaka pågick redan ett sixsigma- projekt där Sundsvalls sjukhus tillsammans med kommunerna och primärvården arbetar fram processer för behandling av färdigbehandlade.

– Det har varit ett framgångsrikt projekt, vi klarade sommaren utan överbeläggningar. Trots det vill man nu skapa en så kallad mellanlagringsavdelning enligt samma modell som Ö-viks sjukhus, dit färdigbehandlade patienter ska skickas, säger Margaretha Rödén.

Vid varje avdelningsbyte skapas längre vårdtider, menar hon. Det är väl känt risken för förvirring ökar hos äldre multisjuka vid varje miljöombyte. Det tar dessutom tid för personalen att lära känna nya patienter.

Ett annat exempel som Mantec hämtat från omställningsarbetet i Ö-vik är uppdelningen av läkarsekreterare i olika kategorier.

– Nu presenterar man samma sak i Sundsvall, vilket väckt en storm hos medlemmarna i SKTF. Mantec har även slagit sönder den divisionsindelning som Sundsvalls sjukhus har haft, de har sagt upp klinikcheferna som nu ska få söka om sina arbeten, och syftet är att man tänker skapa färre kliniker, precis som man har gjort i Ö-vik.

Margaretha Rödén menar att man nu försöker slå ihop kliniker som saknar kliniska beröringspunkter vilket innebär att man får enheter som leds av chefer som är längre ifrån verksamheten.

– Risken är stor att utvecklingsfrågorna hamnar i bakgrunden och att man ur ett ledningsperspektiv får ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande. Men att hänga med i den medicinska utvecklingen är ett måste och i regel skapar det mer vård för pengarna, säger Margaretha Rödén.

Politikerna nöjda i november

Så sent som i november redogjorde landstingsdirektören Sara Ekström för det pågående omställningsarbetet vid Sundsvalls sjukhus. Politikerna visade inget tecken på missnöje och arbetet fortsatte.

Men på kvällen den 13 december fick Margaretha Rödén ett upprört mejl från landstingsrådet Ewa Söderberg där hon uppmanar Margaretha Rödén att förbättra samarbetet med Mantec.

– Jag blev irriterad över mejlet som jag tyckte hade en trist ton. Jag tycker inte att det är den politiska ledningens sak att lägga sig i hur jag som sjukhuschef sköter ett samarbete med ett konsultföretag, säger Margaretha Rödén.

Dagen därpå, den 14 december, var hon kallad till ett möte med Ewa Söderberg. Med på mötet var även divisionscheferna samt Mantecs huvudkonsult Thor Gulbrandsen.

Margaretha Rödén blev ombedd att redogöra för omställningsarbetet och fick besvara ett flertal frågor från landstingsrådet.

Dubbelspel av Mantec

– Sedan vände sig Ewa Söderberg till Thor Gulbrandsen och frågade honom vad han tyckte om vårt arbete. Bara dagen innan hade han sagt att han tyckte att arbetet fungerade väl, men nu inför Ewa Söderberg sa han plötsligt att han inte trodde på vårt arbete och sågade oss vid sittande bord. Både jag och flera av divisionscheferna blev både chockade och arga. Jag har aldrig tidigare varit med om att en konsult gör så här mot sin egen uppdragsgivare, säger Margaretha Rödén.

Det som ägde rum den 14 december har bekräftats av flera personer som deltog på mötet.

Vägrar vika sig

Dagen efter, den 15 december beslutade sig Margaretha Rödén för att säga upp samarbetet med Thor Gulbrandsen.

– Jag kunde ju inte samarbeta med någon som sviker sin uppdragsgivare. Jag meddelade Thor Gulbrandsen detta och han svarade bara med en axelryckning och gick ifrån mötet till synes oberörd, säger Margaretha Rödén.

Nästa eftermiddag, den 16 december, blev hon kallad till Ewa Söderberg. Landstingsrådet krävde nu att Margaretha Rödén skulle ta tillbaka Thor Gulbrandsen som extern expert och att han skulle ha tolkningsföreträde i det fortsatta omställningsarbetet. Margaretha Rödén vägrade.

Landstingsdirektören vägrar
sparka Rödén och tvingas avgå

Nu ger Ewa Söderberg landstingsdirektören Sara Ekström i uppdrag att sparka Margaretha Rödén. Men Sara Ekström såg inga hållbara skäl att säga upp sjukhuschefen och när hon vägrar fullfölja beslutet tvingas hon avgå.

Sara Ekström, som varit landstingsdirektör sedan 2004, vill inte bli intervjuad av Sjukhusläkaren, men i en tidigare intervju i Mittnytt kommenterade hon händelsen så här: ”Jag hade ett samtal med Ewa Söderberg och kunde konstatera att vi har olika bedömningar angående besparingar vid länssjukhuset i Sundsvall. Om man har olika uppfattningar i en sådan här viktig fråga är det rimligt att man skiljs åt”.

Den formella uppgiften att sparka Margaretha Rödén lämnades istället över till den nye landstingsdirektören Lars Bohlin, tidigare tillförordnad landstingsdirektör.

Den 28 december får Margaretha Rödén slutligen beskedet att hon fått sparken och att hon ska efterträdas av Sigbjörn Olofsson, sjukhusdirektör vid Ö-viks sjukhus.

Full storm bryter ut bland anställda på sjukhuset, men också bland politiker. Många visar öppet sitt missnöje och landstingsledningen med socialdemokraterna i spetsen får ta emot massiva protester. Många kräver nu Ewa Söderbergs avgång.

För Margaretha Rödén är framtiden fortfarande oviss. Hon funderar som bäst på vad hon ska göra härnäst. Hon har blivit erbjuden chefsjobb inom sjukvården, men tackat nej.

Margaretha Rödén beredd att gå tillbaka

– Jag känner mig inte mogen ännu. Jag behöver tänka lite till. Jag har min tjänst kvar som ortoped vid Sundsvalls sjukhus. Men helst av allt skulle jag självklart vilja fortsätta leda det uppdrag vi påbörjade och visa att det sparprogram och omställningsarbete som vi startade är framgångsrikt. Skulle jag ha politikernas förtroende skulle jag gå tillbaka eftersom jag känner ett ansvar och är rädd om sjukhuset i Sundsvall.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera