Nyhetsarkiv

SÖS nobbade terrorövning på grund av brist på personal

När Försvarsmakten och polisen ville öva hela vårdkedjan i händelse av större terrorattack i Stockholm sa SÖS nej till medverkan på grund av resurs- och personalbrist. ”Ett sånt här scenario skulle kunna inträffa i morgon. Det är extra viktigt när vi har små resurser att vi övar med det vi har” säger David Bergman, kapten på Försvarsmakten.

Ett gymnasiedisco som plötsligt attackeras av terrorister – och ett ögonblick senare ska 60 allvarligt skadade personer i Mälardalen snabbt tas om hand i en verklighet där akutmottagningarna redan är överfulla och där vårdplatsbrist råder på många håll. Hur ska polis, försvarsmakt och sjukvård kunna samverka för att rädda så många människoliv som möjligt? Under en veckolång, väldigt realistisk övning ville Försvarsmakten ta reda på detta och bad polisen och sjukvården att delta. Men från SÖS blev svaret nej.

– Det stämmer att de var inbjudna att delta men avböjde. Skälet kan jag inte kommentera. Det vi ville var att öva hela kedjan från evakuering till flygning av skadade till bakre sjukvårdsresurs. Men nu utgick det sista momentet. Vi fick avrapportera vid en fiktiv punkt i stället, säger David Bergman, kapten på Försvarsmakten och ansvarig för övningen.

Den här typen av övningar är nödvändiga och kommer att behövas, menar David Bergman.

– Ett sånt här scenario skulle kunna inträffa i morgon. Det är extra viktigt när vi har små resurser att vi övar med det vi har. Några av övningarna vi hade gick åt skogen – men vi drog viktiga lärdomar. Sådant kan man inte lära sig utan att öva.

Eva Tillman, chefläkare på Södersjukhuset, var med och tog beslutet om att SÖS inte skulle delta i terrorövningen. I ett skriftligt svar till Sjukhusläkaren skriver hon:

”I början av december 2016 genomförde Södersjukhuset en omfattande intern katastrofövning på sjukhuset och därför hade vi inte resurser/medarbetare att medverka i ytterligare en övning så nära inpå.  Vi hade inte heller möjlighet att låna ut lokalen i  bergrummet, då den övning som planerades av försvarsmakten i mars skulle störa vår ordinarie verksamhet i för stor omfattning.”

Men enligt en initierad källa till Sjukhusläkaren är sjukhusets argument gällande personal inte relevant, eftersom det var försvarsmaktens egna team som skulle flygas in och bemanna bergrummet.

– Bergrummet är egentligen det enda stället som finns i dag där vi har ett extrautrymme vid större katastrof. Tanken var att ta dit externa akutresurser i form av akutläkarteam och triageringspersonal och bara utnyttja själva byggnaden. Sedan skulle ST-läkare från SÖS göra momenten under handledning i utbildningssyfte. Som det ser ut nu när SÖS inte vill samarbeta utan aktivt gick in och stoppade den här övningen, finns det ingenstans i Mälardalen dit vi fysiskt kan transportera patienter i händelse av katastrof och det är mycket oroväckande. För vi vet ju alla hur det ser ut på akutmottagningarna i Stockholmsområdet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera