Nyhetsarkiv

Läkarförening: Krisavtal underlättar för alla parter

Sörmlands läkarförening har påtalat för arbetsgivarsidan att krislägesavtalet måste aktiveras för att tydliggöra vilka villkor som faktiskt gäller. Marie Engman, ordförande för Sörmlands läkarförening, betonar att avtalet underlättar för alla parter.

Sjukvården i Sörmland är, i likhet med vården på andra håll i landet, minst sagt ansträngd på grund av rådande pandemi. Sörmland sticker dock ut och ligger särskilt illa till i förhållande till folkmängd. Sammantaget har nu 54 personer i Sörmland dött av coronaviruset. 147 patienter vårdas för närvarande för covid-19 på regionens sjukhus, varav 34 personer får intensivvård, enligt Region Sörmland.

På Nyköpings lasarett finns normalt sett uppemot fyra IVA-platser, medan antalet nu ligger kring 10 platser, och det talas om att utöka antalet platser till uppemot 21 stycken. I Eskilstuna har man också, grovt sett, fördubblat kapaciteten.

– Många jobbar i princip tvåskift med 12–13 timmars pass, och fyra till fem sådana pass i veckan. Har du fem sådana pass får du ju en arbetsvecka med 60 timmar, säger Marie Engman, ordförande för Sörmlands läkarförening och Sjukhusläkarnas lokalavdelning.

– Läget är under kontroll, men det är ansträngt. Det är tufft att stå i skyddsutrustning långa stunder…

Arbetsgivarsidan ville med anledning av situationen nyligen att läkarföreningen skulle komma med ett förslag på lokalt avtal för att reglera arbetstiden. Efter att Läkarförbundet centralt bestämt att några lokala avtal inte skulle tecknas, med hänvisning till att krislägesavtalet bör aktiveras i stället, meddelade föreningen detta till arbetsgivaren.

– Vi meddelade att situationen är sådan att vi inte kommer kunna upprätthålla våra lokala och centrala kollektivavtal, och inte heller arbetstidslagens arbetstidsmått. Vår bedömning är att regionen bör begära en aktivering av krislägesavtalet hos Sveriges kommuner och regioner. Men min känsla är att regionen inte vill. Signalerna vi har fått är att krislägesavtalet inte ger någon mer vård, utan att det bara blir dyrare.

Marie Engman har även varit i kontakt med regionledningen, men svaren har inte varit tillfredsställande.

– Det finns en viktig poäng med att aktivera krislägesavtalet. För många sker ju arbetet utan att det följer våra avtal kring hur ofta man ska gå jour och hur många timmar på en vecka man ska jobba. Det är en arbetsbelastning som är mycket högre än i vanliga fall. Det är ett läge som man på golvet beskriver som ett krisläge, säger hon.

– Den stora vinsten är dels att alla arbetstagare som skulle omfattas skulle få en bättre ersättning, dels att man underlättar på flera sätt. Nu flyttar man i praktiken folk utan att MBL-förhandla, man inför jourlinjer utan att MBL-förhandla… sådant som normalt sett ska processas. Vi förstår det, men krislägesavtalet har ju tagits fram just därför att man snabbt ska kunna mobilisera folk. Det underlättar ju för alla parter.

Vi skickar patienter till Stockholm från Sörmland för att avlasta våra resurser. Marie Engman, Sörmlands läkarförening

På tisdagen blev det klart att Region Stockholm ska minska belastningen för sjukvården i Sörmland.

– Vi skickar patienter till Stockholm från Sörmland för att avlasta våra resurser. Södertälje och Huddinge tar emot patienter, liksom en del andra ställen. Det visar ju också att vi bör aktivera krislägesavtalet, precis som i Stockholm.

Stockholm är för närvarande den enda regionen som har aktiverat krislägesavtalet, som omfattar regionens personal inom intensivvården. I Uppland har läkarföreningen också påtalat att krislägesavtalet bör aktiveras, men utan att få önskat svar.

– Östergötland är pressat, Dalarna likaså, medan andra landsändar ju inte har lika mycket patienter. I de fall situationen är mycket ansträngd måste man aktivera avtalet, säger Marie Engman.

Hälso- och sjukvårdsregionrådet Jonas Lindeberg (Vfp) framhåller att den nybildade krisledningsnämnden diskuterade frågan under tisdagen. Regiondirektören har fått i uppdrag att säkerställa att alla nödvändiga åtgärder är vidtagna och undersöka om regionen uppfyller kraven på att ansöka om aktivering av avtalet. SKR kan alltså aktivera krislägesavtalet först efter att alla möjligheter som finns i befintliga kollektivavtal är uttömda.

– Det kan absolut bli så att vi ansöker om att få krislägesavtalet utlöst, säger han till Sjukhusläkaren.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera