Nyhetsarkiv

Sörmland: Klinikerna generellt underbemannade

Marie Engman, kirurg:

I Sörmland är klinikerna generellt underbemannade för uppdraget. Det är inte så många egentliga vakanser, men ”personal­stater” från 80-talet känns det som. Leder till täta jourer med stora kompberg och svårigheter att få till tillräckligt antal mottagningar och operationspass.

Det är även stor brist på vårdplatser med överbeläggningar/­utlokaliseringar som resultat. Det gör arbetsdagen sämre ur rondsynpunkt och skapar en rädsla för bristande patientsäkerhet.

Vårdplatsbristen påverkar också den faktiska möjligheten att till exempel få operera i tillräcklig utsträckning. Bristen på sjuksköterskor på avdelningar och akutmottagningar medför en ökad arbetsbörda för oss läkare och rutinerna brister. Värst ser det ut på de kliniker som inte har egna avdelningar utan vårdplatsenheter framförallt medicin, kirurgi, ortopedi, och geritarik, samt opererande specialiteter. Det är generellt bättre på Kullbergska än Nyköping och Mälarsjukhuset.

Vanligast är att läkare delar rum, men har en egen arbetsplats. Det varierar mellan 2-6 personer per rum ungefär.

Högst på önskelistan är högre bemanning och en bättre vårdplatssituation.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera