Nyhetsarkiv

SOM-rapport: Ökat förtroende för sjukvården

Frågor om integration och immigration toppar listan över de samhällsfrågor som anses viktigast i Sverige. Det visar den årlig rapport som SOM-institutet sammanställer som bygger på siffror inhämtade under 2015. Rapporten presenterades idag och undersökningen visar också på ett ökat förtroende för sjukvården, som anses vara den tredje viktigaste samhällsfrågan.

Mer än varannan svensk anser att integration och immigration är den viktigaste samhällsfrågan idag, och den har därmed seglat ifrån utbildning, som anses vara viktigast hos 29 procent av enkätdeltagarna, och sjukvården där 24 procent av deltagarna ansåg den viktigast. Ökningen när det gäller immigrationsfrågan är stor, från 27 procent året innan.

När det gäller förtroendet för olika samhällsinstanser toppar sjukvården listan. Den så kallade förtroendebalansen, där andelen som har stort förtroende vägts samman med andelen som har lågt förtroende, landar på +56 för sjukvården, strax ovanför universitet och högskolor med +52. De tillfrågade har svarat på frågan ”Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner och grupper sköter sitt arbete?”

16 procent av de tillfrågade upplever mycket stort förtroende för sjukvården, och 52 procent ganska stort förtroende. 20 procent svarade varken eller, medan 9 procent hade ganska litet och 3 procent mycket litet förtroende för sjukvården. När det gäller förtroendet för sjukvården skedde ett trendbrott 2014, där förtroendebalansen började stiga uppåt igen. Vid mätningarnas början, 1986, var förtroendebalansen på +68 och kom nästan upp i +80 i mitten av 1990-talet för att sedan kraftigt dyka ner och fortsätta runt mindre variationer runt +50.

SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Enkäterna skickas ut som postenkäter och webbenkäter till ett urval personer i åldrarna 16-85 år.  101 786 personer har svarat på enkäten.

En presentation av den senaste SOM-undersökningen, finns här.

Källa: Den Nationella SOM-undersökningen 1986-2015.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera