Nyhetsarkiv

Soldater från Vietnamkriget blev de första lättviktsdoktorerna

Utbildningen vände sig till soldater från den amerikanska flottan som under sin militärtjänstgöring i Vietnam fått en viss medicinsk utbildning och träning. När de återvände från kriget ville man ta vara på deras kompetens och integrera dem i det civila samhället.

De första PA-studenterna blev klara 1967.
I dag finns det cirka 70 000 legitimerade physician assistents i USA.

Det är ett självständigt yrke, även om PA alltid arbetar under handledning och tillsyn av en läkare.

Utbildningen är mellan två och ett halvt till tre år. Utbildningens längd varierar mellan de 140 olika ackrediterade PA-program som erbjuds i 50 stater.
The National Commission on Certification of PA, i samarbete med The National Board of Medical Examiners, utarbetar de nationella tester som ligger till grund för legitimering.

För att kunna behålla sin legitimation krävs 100 timmar av medicinsk fortbildning inom en tvåårsperiod, och var sjätte år genomgår PA nya tester för att förnya sin legitimation.

Majoriteten av landets PA, 43 procent, arbetar vid en privat läkarmottagning, cirka en tredjedel arbetar på sjukhus och övriga återfinns inom bland annat offentliga hälsovårdsmottagningar, sjukhem, kriminalvården, företags1hälsovård.
PA är verksamma inom 60 olika specialitetsområden, majoriteten återfinns inom allmänmedicin, internmedicin, pediatrik och obstetrik och gynekologi samt akutmedicin.

Medianarbetstiden är 40 timmar i veckan.
Läs mer: www.aapa.org

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera