Nyhetsarkiv

Socialstyrelsens tillsynsenhet i Örebro: ”Inget anmärkningsvärt – så här ser det ut i vården”

– Vårdplatsbristen är ett stort nationellt problem som myndigheterna måste ta tag i, menar hon.
Kristina Wallman anmälde problemen till Socialstyrelsens tillsynsenhet i Örebro den 20 april 2007, men hade i januari 2008 ännu inte fått något svar. Hon kontaktade då tillsynsenheten i Örebro per telefon.

– Jag fick beskedet att så länge det inte finns någon Lex Maria-anmälan kan de inte agera.
Kristina Wallman får medhåll av Arbersmiljöverkets inspektör Thomas Isaksson.

– Det finns ingen debatt om bristen på vårdplatser och det händer ingenting. Frågan verkar inte finnas på den politiska agendan.
Även Thomas Isaksson försökte få kontakt med Socialstyrelsen utan att lyckas.

– Vi sände vår underrättelse till dem, men fick ingen reaktion. Socialstyrelsen verkar inte bry sig helt enkelt.
Tommy Johnson, jurist på tillsynsenheten, som fått överta ärendet sedan den person som mottog anmälan på Socialstyrelsens tillsynsenhet i Örebro slutat, säger till Sjukhusläkaren att han inte vet varför Kristina Wallman inte fick något svar på nästan ett år, men menar att anmälan inte innehöll något uppseendeväckande.

– Det fanns ingenting i brevet som vi upplevde som anmärkningsvärt. Så här är det ute i vården och det känner vi till. Det är ganska normala förhållanden inom sjukvården på många håll och det för vi ständigt dialog med vårdgivarna om.
Bristen på vårdplatser delar medicinkilinken i Falun med så gott som alla medicinkliner i landet, vilket också står i skyddsombudets brev till oss, menar Tommy Johnson.

Han säger att han aldrig givit beskedet att det krävs en Lex Maria-anmälan för att Socialstyrelsen ska kunna agera, men att han upplyst skyddsombudet Kristina Wallman om det faktum att det aldrig gjorts några Lex Maria-anmälningar eller andra anmälningar om att överbeläggningar lett till några negativa händelser i Falun.

– Det är också så att 2003 gjorde Socialstyrelsen en stickprovsundersökning på överbeläggningar över hela landet och då stack inte Falun ut på något sätt.

Tommy Johnson säger att i den här situationen handlar det om att man i det löpande arbetet ser till att patienten tas om hand och inte riskerar att drabbas.
– Där har vi sett att sjukvården vant sig vid att hantera problematiken på ett sätt som gör att patientsäkerheten ändå upprätthålls.
På frågan om det inte är Socialstyrelsen uppgift att ta sig an ett fall som medicinkliniken i Falun om man får en anmälan från skyddsombudet på kliniken svarar Tommy Johnson att Socialstyrelsens uppgift är att lyfta upp frågorna till landstingsnivå, när det kommer sådana här signaler, eftersom det är landstinget som är ansvarigt för saker och ting och inte enskilda kliniker.

– Det som är lite för stort och svårhanterligt finns det bestämmelser om vad som ska anmälas till oss. Det normala är att vi får reda på brister i vården genom att det hänt någonting.

Hur har ni lyft frågan i Dalarna så att det hjälper medicinkliniken i Falun?
– Vi har haft vårdgivardialoger med landstingsledningen för ungefär två år sedan och då disktuerade vi sådana här frågor, så de är ständigt på tapeten.

Tommy Johnson poängterar till Sjukhusläkaren att det är värt att notera att ett skyddsombud har en särskild roll och också särskilda befogenheter reglerat i arbetsmiljölagstiftningen. Denna reglering finns inte i lagstiftningen på hälso- och sjukvårdens område.
Efter samtalet i januari är ärendet avslutat för Socialstyrelsen eftersom båda parter enligt honom var eniga om att det framförallt var ett arbetsmiljöproblem.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera