Nyhetsarkiv

Socialstyrelsens generaldirektör: Var syftet att skriva en avvikelserapport kan jag inte se att läkaren begått något brott

– Det avgörande är om man är behörig att ta del av patientens uppgifter eller inte och det kan man vara av andra omständigheter än att vara behandlande läkare, säger Lars-Erik Holm.

– På frågan om patientdatalagens 2 kapitel 4§ punkt 4 som säger att hälso- och sjukvårspersonal har rätt att gå in i en patientjournal och hämta uppgifter ”om det behövs för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten” är tillämplig på avvikelserapportering svarar han:
– Avvikelserapportering hör definitivt dit. Det är precis en sådan sak som lagen syftar på. Man ska också veta att hälso-och sjukvårdspersonal är skyldig enligt lag att rapportera misstänkta felbehandlingar eller andra fel. Det är ett uppdrag som ingår i deras arbete, säger Lars-Erik Holm.
– För mig är det oerhört viktigt att läkarkåren avvikelserapporterar för att undvika olyckor i framtiden.
Se också:

• Inga krav i rutinerna att det krävs chefens tillstånd för att få gå in i journalen

• Läkaren behandlades som en brottsling
• ”Katastrof för patientsäkerhetsarbetet”
• Idag kan en sjukhuschef bara prövas av sina chefer
• Förundersökningen nedlagd – Den polisanmälda läkaren: “Det känns underbart!”
• Medicinklinikens chef avgår, men fackliga representanter kräver att även de ytterst ansvariga lämnar sina poster
• Datainspektionen: Hur vården ska bedrivas lägger vi oss inte i
• Här slänger sjukhuschefen Kristina Wallentin ut läkarna från presskonferensen
• Först fick läkaren inget veta, sedan fick läkaren inget säga
• Landstingets förhandlare: ”Varken vi eller SKL har rekommenderat sjukhusledningen att polisanmäla läkaren”
• Så säger lagen och Socialstyrelsens föreskrifter
• Sjukhuschef polisanmälde läkare som skulle rapportera misstänkt felbehandling av patient som dog

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera