Nyhetsarkiv

Socialstyrelsens generaldirektör: Var syftet att skriva en avvikelserapport kan jag inte se att läkaren begått något brott

– Det avgörande är om man är behörig att ta del av patientens uppgifter eller inte och det kan man vara av andra omständigheter än att vara behandlande läkare, säger Lars-Erik Holm.

– På frågan om patientdatalagens 2 kapitel 4§ punkt 4 som säger att hälso- och sjukvårspersonal har rätt att gå in i en patientjournal och hämta uppgifter ”om det behövs för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten” är tillämplig på avvikelserapportering svarar han:
– Avvikelserapportering hör definitivt dit. Det är precis en sådan sak som lagen syftar på. Man ska också veta att hälso-och sjukvårdspersonal är skyldig enligt lag att rapportera misstänkta felbehandlingar eller andra fel. Det är ett uppdrag som ingår i deras arbete, säger Lars-Erik Holm.
– För mig är det oerhört viktigt att läkarkåren avvikelserapporterar för att undvika olyckor i framtiden.
Se också:

• Inga krav i rutinerna att det krävs chefens tillstånd för att få gå in i journalen

• Läkaren behandlades som en brottsling
• ”Katastrof för patientsäkerhetsarbetet”
• Idag kan en sjukhuschef bara prövas av sina chefer
• Förundersökningen nedlagd – Den polisanmälda läkaren: “Det känns underbart!”
• Medicinklinikens chef avgår, men fackliga representanter kräver att även de ytterst ansvariga lämnar sina poster
• Datainspektionen: Hur vården ska bedrivas lägger vi oss inte i
• Här slänger sjukhuschefen Kristina Wallentin ut läkarna från presskonferensen
• Först fick läkaren inget veta, sedan fick läkaren inget säga
• Landstingets förhandlare: ”Varken vi eller SKL har rekommenderat sjukhusledningen att polisanmäla läkaren”
• Så säger lagen och Socialstyrelsens föreskrifter
• Sjukhuschef polisanmälde läkare som skulle rapportera misstänkt felbehandling av patient som dog

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera