Nyhet

Socialstyrelsen: Vårdplatserna är alldeles för få

Det behövs en ökning av antalet vårdplatser med 15 procent – och det snabbt. Det slår Socialstyrelsen fast i en ny rapport. Sjukhusläkarnas Elin Karlsson välkomnar det nya riktmärket från myndigheten.

För första gången någonsin har Socialstyrelsen slagit fast hur många vårdplatser som egentligen behövs i Sverige. Myndigheten har skapat en modell för beräkning av behov och beläggningsgrad som visar att de vanliga vårdplatserna inom slutenvården behöver bli 2300 fler. När det gäller intensivvårdsplatserna visar beräkningarna att det behövs 60 stycken fler än idag. Socialstyrelsen föreslår även 85 procent som ett riktvärde för genomsnittlig beläggningsgrad i oplanerad vård, 95 procent för planerad vård och mellan 50 och 80 procent för intensivvården.

– Vi välkomnar att Socialstyrelsen så tydligt slår fast det vi vet – att vårdplatsbristen är farlig och ineffektiv, säger Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna.

Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna.

Hon anser vidare att rapporten tydliggör behoven som finns både i den akuta verksamheten som kräver stor flexibilitet och i den planerade verksamheten, samt tar höjd för kriser.

Att Sveriges kommuner och regioner, SKR, gick ut i ett pressmeddelande och hävdade att Socialstyrelsens rapport varken kommer att öka tillgängligheten eller skapa bättre arbetsmiljö, är däremot något som Elin Karlsson reagerar starkt på.

– Det är beklämmande att SKR genast går ut i försvarstal, och väljer att fortsätta stoppa huvudet i sanden, i stället för att vara en del av lösningen. Sjukvården står inför stora utmaningar, med en äldre befolkning och allt fler avancerade behandlingar, och resurserna måste användas klokt. SKR:s reflexmässiga motargument om mer vård i hemmet motsätter inte att sträva mot en acceptabel beläggningsgrad för de som måste vara på sjukhus, säger Elin Karlsson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera