Nyhetsarkiv

Socialstyrelsen öppnar för fortbildningsinspektioner

Nu föreslås i en statlig utredning att Social­styrelsen får ansvaret att ta fram särskilda föreskrifter för läkares fortbildning.

I Sverige, till skillnad från många andra länder, finns inga särskilda krav på att specialist­läkare fortbildar sig under yrkestiden. Det saknas även en struktur för hur läkares fortbildning ska organiseras.

Sedan 2004 genomför Sveriges läkarförbund enkätundersökningar för att kartlägga omfattningen av fortbildning bland specialister. Den senaste enkäten visar att extern fortbildning har minskat från 8,5 dagar till 7,1 dagar mellan 2004 och 2012. Det motsvarar endast 70 procent av vad Läkarförbundet anser vara ett minimum.

Särskilt utsatta är specialister i allmänmedicin som i genomsnitt endast hade 5,3 dagars extern fortbildning, 14 procent hade ingen fortbildning alls.

– Enligt det nya EU-direktivet måste medlemsstaterna vidta nationella åtgärder för att främja fortbildning. Läkarförbundet har träffat den utredare som i april ska lämna ett förslag på vilka åtgärder Sverige ska vidta. Läkarförbundet och Läkaresällskapet har tillsammans framfört att vi önskar se en föreskrift för fortbildning liknande den som idag finns för ST-läkare, säger Turid Stenhaugen, utredare på Sveriges Läkarförbund.

Med en föreskrift som reglerar fortbildning öppnas också möjligheten att utveckla en modell för inspektioner av fortbildningsverksamheten liknande SPUR-inspektioner. Det arbetet pågår nu för fullt på Läkarförbundet. Ansvaret för inspektioner överlämnas då till det nybildade bolaget Lipus.

Men vad händer om landsting och regioner inte följer föreskrifterna?

– Om man jämför med de föreskrifter som finns för ST-utbildningen, så har verksamheterna hittills följt dem trots att det egentligen inte finns några skarpa sanktionsmöjligheter, säger Turid Stenhaugen.

Läkarförbundet planerar också genomföra en kontinuerlig fortbildningsranking där landsting, sjukhus och specialiteter jämförs, liknande den ranking som idag finns för AT-läkare. Rankingen ska jämföra fortbildningens kvalitet och specialisternas deltagande mätt i antal dagars intern- och extern fortbildning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera