Nyhetsarkiv

Är du svensk så får du vänta, vänta, vänta…

Den första januari 2021 ska Danmark vara tillbaka till normala väntetider och den lagstadgade vårdgarantin på 30 dagar återinföras. Sverige är långt, långt därifrån. Två av tre svenska patienter väntar idag längre än den danska vårdgarantin på 30 dagar på att få sin behandling/operation och hälften har väntat längre än 90 dagar.

Det visar den statistik som Sjukhusläkaren har sammanställt från SKR:s väntetidsdatabas. I Danmark har patienterna rätt att behandlas på vilket sjukhus som helst i landet. I Sverige finns inte den rätten, vilket gjort svensk sjukvård extremt ojämlik.

I Värmland väntade i september fler patienter över 90 dagar (3992) än i Stockholm (3211). Och bor man i Norrland kan man glömma snabb vård. Där får bara 20-30 procent behandling inom 30 dagar och i Norrbotten väntar två av tre längre än 90 dagar.

… men snart vanliga väntetider för danskarna

Det kom den danska regeringen och regionerna överens om i ett avtal i slutet av maj. I överenskommelsen skrevs dock in ett villkor för att vårdgarantin ska återinföras som sade att antalet covid-19 patienter inte fick överstiga 50 i behov av intensivvård på en och samma dag i landet. Den 23 oktober intensivvårdades 18 covid-19 patienter (13 patienter i respi- rator). Ökningen från dagen innan var en patient. Så bedömningen i Danmark är att vårdgarantin på max 30 dagars väntetid återinförs om två månader.

Läs mer: Danmarks sjukvårdssystem värnade den vanliga vården – Sverige misslyckades

Efter överenskommelsen har den danska staten och regionerna genomfört en rad åtgärder för att beta av den vård- puckel som uppstod i pandemins inled- ning och tidigare hade den danska regeringen och regionerna avtalat att öka antalet sjuksköterskor på sjukhusen med 1.000 under 2021.

Sjukhusläkaren har snabbpejlat läget hos några av de fem regionerna. Ingen av dem uppgav att man inte kommer att klara att uppfylla vårdgantin på 30 dagar om den införs. Så här svarade de.

Region Syddanmark

De syd-danska sjukhusen är tillbaka i normaltillstånd när det gäller vården och väntelistorna förväntas vara på normal nivå vid årsskiftet. Sjukhusen har skruvat upp kapaciteten, samtidigt som de ingått avtal med fyra privata sjukhus för att få ned väntelistorna.

Regionen har under året satt igång 30 projekt för att få ned väntetiderna och återöppnat de så kallade garantiklinikerna som fungerar som en buffert om sjukhusen inte klarar vårdgarantin. Enligt regionen har garantiklinikerna nu så låga väntetider att de även kan ta emot nya patienter och inte bara de patienter som väntat länge under pandemin, vilket medfört att det även finns offentliga sjukhus med behandlingstider inom 2-6 veckor.

I Region Syddanmark är psykiatrin tillbaka som före pandemin och har redan infört vårdgarantin på 30 dagar. Ett tecken på att patienterna i Region Syddanmark upplever väntetiderna som acceptabla är att bara 18 procent som fått erbjudanden att behandlas privat för att få tidigare behandling har tackat ja.

Region Midtjylland

Regionen minskade antalet planlagda operationer under pandemiperioden med 21 procent jämfört med samma period 2019. För att få bort den vårdpuckel som uppstod har regionens sjukhus varit öppna längre än ordinarie tider på vardagar och sjukhusen har även genom- fört planerade behandlingar under lördagar och söndagar. Regionen svarar att man tror att man kommer att klara vårdgarantin för de flesta patienter när patienträttigheterna att få behandling inom 30 dagar återinförs.

Region Nordjylland

Regionen uppger att man idag har minskat 40 procent av den vårdpuckel som uppstod på grund av den nedstängning som skett under corona-pandemin.

Regionen har som övriga regioner ingått intentionsavtal med privata aktörer som under året ska hjälpa till att avveckla de väntelistor som uppstått på grund av pandemin.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera