Nyhetsarkiv

Snart dags för Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte

På torsdag inleds Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte – som bland annat kommer att handla om task-shifting, kognitiv arbetsmiljö, fortbildning och chefläkares oberoende ställning.

Sjukhusläkarna i Lund vill värna läkares fortbildning och se en nationell föreskrift tas fram i samarbete med Socialstyrelsen, och Sjukhusläkarna i Göteborg vill lyfta in den kognitiva arbetsmiljön som en ny dimension i arbetsmiljöarbetet. Sjukhusläkarna i Lund och Uppsala föreslår från sitt håll en tydlig lag som reglerar chefläkarens oberoende ställning och arbetsuppgifter. Det är innehållet i tre av motionerna till årets fullmäktigemöte. Utöver dem syns också förslag gällande ledarskap, arbetstid, ekonomisk ersättning för arbetad övertid och det personliga mötet mellan läkare och patient.

Under fullmäktigemötets två dagar kommer också Bjarne Melvås, sektionschef Framtidens Vårdavdelning vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Kajsa Giesecke, verksamhetschef vid IVA rehab-kliniken Remo, Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL, samt Peter Graf, vd för vård- och omsorgsbolaget TioHundra, att tala.

Dessutom ska Sjukhusläkarens ”Think different-pris” delas ut. Den här gången går det till Anna Hafström och hennes kolleger på huvud- och halssektionen vid ÖNH-kliniken i Lund för arbetet med att skapa kontinuitet i vården för cancerpatienter.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera