FULLMÄKTIGE 2022

Snart dags för Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte

Nu är det snart dags för Sjukhusläkarna att åter stöta och blöta föreningens politik. Under fullmäktigemötet kommer dessutom vårdplatsfrågan att diskuteras och Marie Morell från SKR ska förklara hur SKR fungerar.

För två år sedan var vi i inledningen av pandemin vid tiden för Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte. I år domineras världsläget av kriget mot Ukraina. Och även om Karin Båtelson, avgående ordförande för Sjukhusläkarna, säger att hon ser fram emot att äntligen få träffas och diskutera föreningens frågor framhåller hon att kriget och den ovisshet som råder såklart påverkar.

– Det är så sorgligt och fruktansvärt, och det är klart att det tar överhanden. Vi måste kunna ta hand om de flyktingar och skadade som kommer, säger hon.

Men ett fullmäktigemöte kommer det ändå att bli och den här gången är det ett välbekant problem som får stå i centrum.

– Vi har en rad spännande gäster, inte minst när det handlar om vårdplatserna, myndigheternas roll och SKR. Sen ska vi även dela ut Friska Sjukvårdspriset, som i år är väldigt spännande och fortfarande mycket hemligt, säger Karin Båtelson.

De gäster som Karin Båtelson syftar på är bland annat Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, Sofia Wallström, generaldirektör för IVO, Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande för socialutskottet, och Lina Nordquist (L), ledamot i socialutskottet, som ska samtala om hur man kan få en vård i balans. Även Akil Awad, en av initiativtagarna till Stockholms sjukvårdsupprop, deltar i diskussionerna.

Under torsdagen kommer även Björn af Ugglas, som i höstas publicerade en SNS-rapport som bygger på hans avhandling om kopplingen mellan ökad dödlighet och överbelastade akutmottagningar och vårdplatsbrist, till mötet för att presentera resultatet.

Under fredagen gästar i stället Marie Morell (M), ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation, för att reda ut begreppen om hur SKR är organiserat och vem som egentligen leder vad.

Att hitta en väg framåt för svensk sjukvård menar Karin Båtelson handlar om att göra om och göra rätt.

– Att bara hålla på att slänga in mer pengar, så som regeringen gör, kommer inte att hjälpa. Det behövs mer långsiktiga lösningar och där ser vi patienträttighetslagstiftningen som en möjlig väg framåt. Då handlar det om kvalitet och att få fokus på rätt saker, säger hon och fortsätter:

– Vi ska inte behöva mäta rörliga mål som exempelvis överbeläggningar, antal vårdplatser, tid på akuten och annat som det bara löjeväckande trixas med. Istället ska vi ha fokus på resultat och kvalitet styrt av professionen, så som kvalitetsregister. Och patienträttighetslagstiftning kommer styra dit!

Och det är just hur Sjukhusläkarna ska kunna få svensk sjukvård att bli bättre som många av de motioner som ska behandlas under fullmäktigemötet handlar om. Karin Båtelson lyfter bland annat den från Sjukhusläkarna Stockholm som handlar om chefläkares oberoende och funktion som behöver stärkas. Även Sjukhusläkarna Göteborgs motion om att man vill att föreningen granskar SKR:s Kunskapsstyrningsorganisation.

– Enorma resurser i form av pengar och kompetens kastas in utan föregående utvärdering. God handledning, bra personalpolitik och krav på fortbildning är nog betydligt mer värdefullt till samma eller mindre kostnad, säger hon.

Karin Båtelson nämner också Sjukhusläkarna Östra Skånes motion om bättre IT-verktyg samt Sjukhusläkarna Lund och Sjukhusläkarna Östra Skånes motion om att få lön för det arbete man gör, inte bara när det handlar om övertid utan även för erfarenhet och forskning som spännande ämnen.

– Det är viktigt att bara få umgås och diskutera frågorna, men också att få en temperaturmätare på riktigt i närkamp över hela landet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera