Nyhetsarkiv

Snabbspåret för nyanlända är utlagt

Under fredagen lanserade regeringen det snabbspår som ska korta vägen till jobb för nyanlända med legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården.

Gabriel Wikström och Ylva Johansson

Det skedde på en mässa i Folkets hus i Stockholm där drygt 300 nyanlända, de flesta läkare, lyssnade på representanter för regering och myndigheter och på eftermiddagen hade möjlighet att ställa frågor och skapa kontakter i utställningsrummen. Där var trycket högt, framför allt på Socialstyrelsen.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) beskrev hur förvånad hon blivit över hur lång tid det för tar att få sin legitimation.

– Det känns helt galet att inte ta vara på den kompetens som finns när vi har en så skriande brist, det är slöseri.

Arbetsförmedlingens roll kommer att förändras och inriktas mer på att matcha arbetsgivare med personal, enligt Ylva Johansson.

– Klarar vi det här, är vi kanske det enda land i Europa som klarar de demografiska förändringar vi står inför.

Snabbspåret är ett brett samarbete mellan arbetsgivare, fackliga organisationer, myndigheter och lärosäten så som Olivia Wigzell beskrev det tidigare i en artikel på Sjukhusläkaren.se.

Fyra underläkare och en specialistläkare från Indien, Bangladesh, Pakistan och Lettland som läser yrkessvenska, SFA medicin, för att så småningom få svensk legitimation.

Socialstyrelsen tillförs mycket extra pengar för att valideringen ska snabbas på, 65 miljoner kronor för nästa år, 47 miljoner för 2017, enligt sjukvårdminister Gabriel Wikström, som var på plats under den presskonferens som också hölls under mässan. Validering ska inte stå och falla med om det finns dokument utan kunna baseras på kunskapsprov och provtjänstgöring.

I korthet innebär snabbspåret bättre och tidigare information till nyanlända; förbättrad undervisning i yrkessvenska; bättre stöd och förberedelser för det yrkesinriktade kunskapsprov som bara en liten andel klarar på första försöket i dag samt bättre möjligheter för utländsk vårdpersonal att praktisera inom vården genom att redan på ett tidigt stadium komma ut i vården och gå bredvid en kollega som får handledararvode.

Där kommer de fackliga organisationerna att spela stor roll.

– Vi på Läkarförbundet jagar handledare. Vi är ingen myndighet men vill hjälpa till, ta gärna kontakt med oss, sa Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet, under paneldiskussionen och fick en applåd av publiken.

Han vädjade också till landstingen att erbjuda provtjänstgöringsplatser.

Paneldebatt. Johan Wallér, Svenska Apoteksföreningen; Ove Andersson, Läkarförbundet; Pernilla Ek, Socialstyrelsen; Sam Yildirim, Länsstyrelsen och Joel Hellstrand, Arbetsförmedlingen. Bilder: Susanna Pagels

Förhoppningen är att de modifierade kunskapsproven är klara under våren. Samtal pågår med lärosätena om vem som gör och bekostar vad, enligt Erik Höglund, chef för Avdelningen för regler och behörighet på Socialstyrelsen.

– När teoretiska kunskapen testas av mot ett tydligare kunskapsprov ser man om personen har legitimationsnivå. Praktiken ska bedöma lämplighet.

Så här ser snabbspåret ut: 
– Bättre och tidigare information om Socialstyrelsens valideringsprocess och hur den kan påbörjas.
– Yrkesanpassad svenskundervisning via Arbetsförmedlingen.
– Att lärosäten på uppdrag av Arbetsförmedlingen tillhandahåller introduktionskurser inför Socialstyrelsens kunskapsprov.
– Bättre möjligheter att auskultera/praktisera genom handledararvode samt att fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna deltar aktivt i processen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-04

Ledaren: "Låt patienterna styra resurserna rätt" / Sjukhusläkaren granskar: Skräckväntetider i Sverige / Krönika: "Det går att förbättra tillgängligheten för hälso- och sjukvården!" / Specialistbristen del 3

Prenumerera