Nyhetsarkiv

Slovakien inför strejkförbud för läkare

De stora löneskillnaderna för läkare inom Europa har lett till att många läkare i Öst- och Centraleuropa söker sig till andra europeiska länder för att arbeta.

Våren 2011 genomförde de tjeckiska läkarna aktionen ”Thank you, we are leaving” för att få upp lönerna. Nästan 4 000 läkare i Tjeckien lämnade då in sina avskedsansökningar.

Protesten blev framgångsrik och läkarlönerna ökade under året med drygt 10 procent. År 2012 tjänade en sjukhusläkare i Tjeckien 16 000 -20 000 kronor per månad, vilket är mer än dubbelt så mycket som en läkarlön i Rumänien, och nästan dubbelt så mycket som i grannlandet Slovakien. I den tjeckiska överenskommelsen ingick en tioprocentig löneökning även för 2013.

Inspirerade av den tjeckiska framgången har läkare i andra länder i Öst- och Central­europa genomfört egna liknande aktioner. I Slovakien lämnade omkring 1 200 av landets cirka 7 000 sjukhusläkare in avskeds­ansökningar i december 2011. På många sjukhus blev läkarbristen akut och regeringen införde undantagstillstånd med skyldighet att återvända till arbetet även för de läkare som sagt upp sig.

Protestaktionerna ledde fram till en överenskommelse om löneökningar i tre steg. Det tredje steget, som skulle ha genomförts den 1 januari i år, har dock skjutits på framtiden med hänvisning till landets ekonomi.

För att undvika nya massuppsägningar och strejkaktioner har den slovakiska regeringen infört en ny lag för sjukvårdspersonal som innebär att arbetsvägran under ett undantagstillstånd kan straffas med böter på drygt 3 000 Euro eller fängelse i upp till två år. Dessutom kan konsekvensen bli en avstängning från läkaryrket i tio år. Lagförslaget antogs av det slovakiska parlamentet i maj i år.

Sjukhusläkaren träffade en bekymrad viceordförande i Slovakiens läkarkammare, Mikulás Buzgó, vid årsmötet för AEMH, europeiska överläkarföreningen, i Paris i slutet av maj.

– Det här innebär i praktiken strejkförbud och kriminalisering av protester mot regeringen. Det kommer snarare att påskynda läkarflykten från Slovakien, sa han.

De slovakiska läkarorganisationerna sätter nu sitt hopp till att kunna påverka landets president, som måste godkänna den nya lagen innan den träder i kraft. Men enligt MikulásBuzgó är hoppet inte stort eftersom presidenten offentligt sagt att han stödjer lagen.

Slovakiens läkarkammare har dock stöd av enskilda parlamentsledamöter, som lovat hjälpa till att pröva lagens giltighet i Europadomstolen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera